ÅSIKT

Ingen gräddfil för unga män

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: Maja Suslin/TT / TT NYHETSBYRÅN
Betydligt fler unga män är arbetslösa jämfört med unga kvinnor.
LEDARE

Sedan länge är det vanligare att unga kvinnor slutför gymnasiet och studerar vidare. Det är en global trend och i dag dominerar kvinnorna på universitet och högskolor. Andelen högutbildade kvinnor är större bland både inrikes och utrikes födda.
Det är såklart en glädjande utveckling att kvinnor satsar på utbildning. Förhoppningsvis kan det på sikt leda till att löneskillnaderna mellan könen utraderas och att vi blir mer jämställda både i hemmen och på jobbet.

Skiktad massarbetslöshet

Samtidigt är det oacceptabelt att de unga männen hamnar på efterkälken.

I veckan presenterade Arbetsförmedlingen statistik för arbetslösheten i februari. Siffrorna visar att arbetsmarknaden fortfarande är stark och att det borde se ljust ut för Löfvens regering att nå målet om EU:s lägsta arbetslöshet 2020. Men trots de positiva prognoserna är arbetslösheten fortfarande stor – 7,8 procent.

Det kan delvis förklaras med att den svenska arbetslösheten numera är skiktad.

Bland personer som är födda i Sverige minskar arbetslösheten, medan den i stället ökar bland personer födda i ett annat land. Framför allt är skillnaden stor mellan unga kvinnor och unga män.

Koppling till psykisk ohälsa

Av de unga kvinnorna mellan 18-24 år saknar 8,6 procent ett jobb, medan siffran för de unga männen är 13,6 procent. Skillnaden är anmärkningsvärd och det är en utveckling som går hand i hand med strukturomvandlingen på arbetsmarknaden.

Jobben finns, men den arbetskraft som efterfrågas måste vara utbildad.
Om unga har svårt att etablera sig som vuxna för det med sig en massa andra problem. De får stora svårigheter att skaffa sig en bostad, ta lån och måste kanske skjuta upp att bilda familj.

Det kan också finnas en koppling mellan ungdomsarbetslösheten och den psykiska ohälsan. Sedan slutet av 80-talet har antalet ungdomar med psykiska problem mer än fördubblats, enligt Socialstyrelsen. Under samma period har även ungdomsarbetslösheten och de osäkra och tillfälliga anställningarna ökat.

Gymnasieutbildning ett minimum

Tiden efter skolan är extra känsliga ungdomsår. Får man inget jobb eller sammanhang är det lätt att känna sig ratad.
Men det behöver inte vara kört för de unga männen. De måste bara bli på det klara med att det inte finns någon manlig gräddfil. Gymnasiekompetens är i dag ofta ett minimum för att få ett jobb Våra nyanlända måste därför få möjlighet att läsa in gymnasiet, och de pojkar som är födda här måste lära sig att plugga när de väl går i skolan.

För tre år sedan förklarade Stefan Löfven att ungdomar borde räkna med en jobbigare morgon, men ett betydligt bättre liv.
Nu är det hans jobb att skapa förutsättningarna för det.

ARTIKELN HANDLAR OM