Europa ska inte vara kapitalets lekplats

Publicerad:
Uppdaterad:

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Den ekonomiska krisen i Grekland ledde till kravaller och upplopp.
Foto: Niclas Hammarström / AFTONBLADET / 7350
Den ekonomiska krisen i Grekland ledde till kravaller och upplopp.

LEDARE

Under finanskrisen tog nästan varenda EU-ledare chansen att skriva ut en svältkur för den egna befolkningen, allt i syfte att reformera ekonomin. Det handlade bland annat om försämrade bidrag och urholkade socialförsäkringar, om lönesänkningar, höjd pensionsålder och underminerad anställningstrygghet. Vissa länder som vägrade foga sig fick se hur EU-institutioner tvingade igenom politiken ändå.

Fri rörlighet är fienden

Där och då varnade till och med Europarlamentet för att stålbadandet skulle underminera den politiska stabiliteten och försämra medborgarnas tilltro till det europeiska projektet. De blev sannspådda. I fjol röstade britterna - det folk som vid sidan av grekerna fått se sin levnadsstandard sjunka mest - för att Storbritannien ska lämna EU.

I dag varnar institutioner som Valutafonden, World Economic Forum, Världsbanken och OECD för att den ökande ojämlikheten kommer skada tillväxten, försvaga den sociala sammanhållningen och försämra klimatet för näringslivet. Över hela Europa exploaterar populister och extremister otrygghet och klyftor. Inte sällan är det EU, med sin fria rörlighet för varor, tjänster och människor, som får stå som fiende.

Den som inte ser ett samband mellan löntagarnas ökade utsatthet och den växande rädslan för framtiden är förmodligen blind.

I helgen samlas EU:s stats- och regeringschefer i Göteborg för att, på inbjudan av Stefan Löfven, prata om sociala frågor. Det är det första mötet av ett liknande slag på 20 år och bara det vittnar om att en annan riktning är utstakad.

Vid mötet kommer man också att underteckna en tjugopunktslista - en social pelare - som innehåller rekommendationer kring föräldraledighet, lika lön för lika arbete, rätt till utbildning och lärande, bra löner och schyssta arbetsvillkor. I klartext handlar det om att EU:s ledare nu ställer upp på att unionens medborgare ska garanteras en skälig levnadsstandard.

Besparingar och avregleringar

Näringslivsföreträdare och deras handgångna i olika högerpartier är missnöjda. EU ska inte lägga sig i sådant och samarbetet ska begränsas till områden där det behövs, säger man. Moderaten Gunnar Hökmark varnar för att EU i och med den sociala pelaren kommer ”likriktas”. Då ska vi komma ihåg att de inte hade några problem med överstatlighet när länder kring Medelhavet i praktiken sattes under tvångsförvaltning för att leverera de besparingar, privatiseringar och avregleringar som marknaden krävde.

Det är så man måste förstå vreden mot toppmötet i Göteborg. Högern tycker att EU bara ska vara kapitalets gränslösa lekplats. Så kan det faktiskt inte få fortsätta.


Följ Aftonbladet Ledare på Facebook för att diskutera vidare och hitta andra spännande ledartexter.

Publicerad:

LÄS VIDARE

Ledare

Prenumerera på Ledarredaktionens nyhetsbrev

Få Sveriges bästa opinionsjournalistik med hjärtat till vänster direkt i din mailbox.