Mejla

Anders Lindberg

Stryp ryska gasen för klimatets skull

Publicerad:

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Bygget av gasledningen Nord Stream påbörjades 2010. Nu diskuteras en fortsättning av projektet med fördubblad kapacitet: Nord Stream 2.
Foto: AP Foto: DMITRY LOVETSKY
Bygget av gasledningen Nord Stream påbörjades 2010. Nu diskuteras en fortsättning av projektet med fördubblad kapacitet: Nord Stream 2.

Har du någonsin sett en fjällvråk eller en tornseglare?
Om inte så är det ganska bråttom. En internationell forskargrupp har tagit fram en ny metod för att bedöma hur länge hotade fågelarter i nordliga regioner, som Sverige, kommer att klara klimatförändringarna.
- Mer än var tionde fågelart som häckar i de kyliga klimatområdena i norra Europa kommer att trängas undan om klimatet blir varmare, säger Anouschka Hof, tidigare forskare vid Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitet.

Hotade

I en artikel i den vetenskapliga tidskriften Ecological applications varnar forskarna för att radikala åtgärder kommer att behövas för att rädda fågellivet. De pekar bland annat ut dubbelbeckasin, fjällvråk, rödstrupig piplärka, tornseglare, berglärka och myrspov som särskilt hotade.
Den ekologiska mångfalden, livets egen väv, börjar gå sönder.
Just denna vetenskapliga artikel är bara en i mängden som pekar på att den globala uppvärmningen kommer att få förödande effekter på allt fler områden.
Men mönstret är uppenbart, ju mer vi lär oss om konsekvenserna av klimatförändringarna desto tydligare är det att vi står inför en avgrund om inte politikerna tar kunskapen på allvar.

Bara säkerhetspolitik

Därför är det lite synd att den ryska gasledningen genom Östersjön, Nord Stream 2, hittills i huvudsak har diskuterats av säkerhetspolitiska experter. Det är bra att SocialdemokraternaGotland i går stoppade uthyrningen av Slite hamn till Vladimir Putin. Men budskapet från Ryssland är att projektet med själva gasledningen ändå fortsätter.
Det borde Europa sätta punkt för.
Och EU har faktiskt stoppat en motsvarande gasledning tidigare. Det dåvarande megaprojektet South Stream från Ryssland till Sydeuropa lades ner 2014. Tyska Frankfurter Allgemeine Zeitung kallade det "en personlig förlust för Putin".

Går mot hela EU:s energipolitik

Den nya gasledningen genom Östersjön går på tvärs mot själva grundtankarna i EU:s energipolitik, den så kallade "energiunionen".
EU importerar hela 53 procent av sin energi, mest i världen. Sex av medlemsstaterna är beroende av en enda gasimportör: Ryssland.
För att möta klimatförändringarna och minska sårbarheten i energitillförseln har EU gemensamt satt upp som mål att minska beroendet av fossil energi och bli världsledande inom förnybar energi.

Förstör klimatet

Bygget av den ryska gasledningen underminerar alltså själva kärnan i den strategi som finns för Europas framtida energiförsörjning, och det står i direkt motsättning till det klimatarbete som bedrivs.
Det bra att uthyrningen av Slite hamn till Putin stoppades, men det räcker tyvärr inte. Ledningen är inte bara rysk, den innehåller gas också.

Av: Anders Lindberg

Publicerad:

Ledare

Prenumerera på Ledarredaktionens nyhetsbrev

Få Sveriges bästa opinionsjournalistik med hjärtat till vänster direkt i din mailbox.