ÅSIKT

Dagens Nyheter går moderaternas ärende

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

avZendry Svärdkrona

LEDARE

I de tre senaste valrörelserna har Dagens Nyheter på nyhetsplats gynnat det borgerliga blocket. Detta framgår av medievalundersökningen som genomförts av JMG, Institutionen för journalistik och masskommunikation vid Göteborgs universitet. Även i den nu pågående valrörelsen finns skäl att misstro DN:s objektivitet. Ett exempel på hur politiska åsikter tillåts färga nyhetssidorna kommer från rapporteringen om alliansens budgetmotion.

Den borgerliga alliansen attackerar här på punkt efter punkt den inkomsttrygghet välfärdsstaten ger och hoppas att tillräckligt många tror att just de aldrig kommer att behöva sjukförsäkringen eller arbetslöshetsförsäkringen.

Längst vill moderaterna gå. Men inget av de borgerliga partierna är någon garant för att sjukdom inte ska leda till fattigdom. Det visar till exempel deras förslag gällande förtidspensionärerna. Förslaget går ut på att försämra deras ålderspensioner. De kommer om alliansen vinner endast att få tillgodoräkna sig 80 procent av den inkomst som i dag ligger till grund för ålderspensionen.

Riksdagens utredningstjänst har på moderaternas begäran räknat ut vad detta skulle innebära för en förtidspensionär. Den som förtidspensioneras vid 50 års ålder kommer att förlora 980 kronor i månaden i ålderspension.

Jag känner flera förtidspensionärer och vet hur knapert de har det. De hade inte särskilt höga löner när de jobbade och kommer som det är nu få rätt låg pension när de blir 65 år.

En tusenlapp mindre i månaden om borgarna vinner valet blir definitivt kännbart.

De här siffrorna redovisades i DN den 1 juni. Men tidningens vinkling var inte vad de borgerliga partierna vill göra mot förtidspensionärerna. I stället var nyheten att LO-ekonomerna, när de räknat på detta, hade gjort en felräkning om hur förslaget drabbar 30-åringar. Trots att LO-ekonomerna medger sitt misstag ägnar DN-journalisten Gunnar Jonsson sin artikel åt att låta moderaterna ta heder och ära av LO.

Jag trodde ändå att man på en nyhetssida var mer objektiv och tog fasta på det som är intressant och inte helt öppet gick moderaternas ärenden.

Att sjunka så lågt att man inte känner ansvaret för att upplysa medborgarna om vad olika politiska partiers förslag kan få för effekter är under all värdighet. Räknar de inte med att någon av den halva miljonen förtidspensionärer i landet läser DN?

De verkar snarare tro att läsarna är mer roade av de förolämpningar moderaterna slänger ur sig än av att veta vilka effekter den borgerliga alliansens politik får för landets förtidspensionärer.

Moderaternas försök att misskreditera LO-ekonomerna förändrar inte det faktum att förtidspensionärerna kommer att få det mycket sämre om den borgerliga alliansen vinner valet. Moderaternas mål är att slå en kil mellan de som jobbar och de som är förtidspensionärer, sjukskrivna och arbetslösa. Det handlar om att få de människor som arbetar att inte vilja bidra till ett solidariskt samhälle där vi får samhällets stöd när vi är sjuka eller arbetslösa.

Om detta tiger DN.

ARTIKELN HANDLAR OM