Mejla

Jonna Sima

Ingen mänsklig rättighet att vara fackrepresentant

Publicerad:
Uppdaterad:

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Jimmie Åkessons (SD) besök på arbetsplatser väckte protester.

Fackets grundidé är alla människors lika värde och rätt. Det bygger på att arbetare aldrig får ställas mot varandra, för då blir alla arbetare förlorare. Därför anser många fackförbund att personer som är medlemmar i Sverigedemokraterna inte också kan ges fackliga förtroendeuppdrag. Detta har retat upp borgerliga debattörer som hävdar att förbundens agerande är odemokratiskt och diskriminerande.

Egentligen är det lika enkelt som att en förtroendevald inom Rojalistiska föreningen inte samtidigt kan vara medlem i Republikanska föreningen.

Därför går rasism och facklöfte inte ihop

Fackföreningarnas stadgar är inte huggna i sten utan fattade i demokratisk ordning på kongresser. En majoritet av medlemmarna i de svenska fackförbunden har röstat fram en värdegrund som bygger på solidaritet med varandra. Bryts det fackliga löftet kan arbetsgivaren ensam diktera villkoren medan arbetarna tvingas konkurrera med varandra.

Därför går det fackliga löftet och rasism inte ihop.

Bland LO-förbunden förbjuder 12 av 14 fackförbund företrädare för SD att ha förtroendeuppdrag. Arbetarrörelsens förbund är långtifrån ensamma om den uppfattningen. Sex av 14 TCO-förbund och fem av 22 SACO-förbund gör samma ställningstagande.

Försvarade med protester

Under våren har flera yrkesgrupper protesterat mot besök av SD-företrädare på sina arbetsplatser. I en debattartikel i Aftonbladet gick Kommunal, Vårdförbundet och Läkarförbundet ut och försvarade sina medlemmars protester. Deras budskap var tydligt: Sverigedemokraternas värdegrund står i direkt konflikt till vår. I dag gav Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, dem rätt. "Det finns ingen ovillkorlig rätt för politiker att besöka arbetsplatser. Det är upp till varje arbetsgivare att fatta det beslutet, många faktorer kan vägas in", säger Göran Söderlöf, arbetsrättsjurist på SKL, till TT.

Samma princip kan tillämpas i föreningslivet.

Växande missnöje

Fackförbundens uppdrag är att upprätthålla den svenska modellen och förhandla fram kollektivavtal på arbetsplatser. Men i det arbetet ingår också att förhindra de krafter som försöker slita itu samhället. LO har därför sedan 2012 drivit projektet "Alla kan göra något", som är ett långsiktigt fackligt arbete för att motverka diskriminering, främlingsfientlighet och antidemokratiska krafter. Förtroendevalda har utbildats i att diskutera den fackliga värdegrunden med sina kollegor. Det folkbildande projektet borde kunna inspirera övriga fackliga organisationer men också föreningar i civilsamhället.

I dag ser vi ett växande missnöje mot klassklyftor, segregation och arbetslöshet. Det ställer högre krav på facken att jobba för ett jämlikare samhälle och ett arbetsliv fritt från fördomar och diskriminering. Deras markering mot Sverigedemokraterna måste ses som en viktig del i det arbetet.

avJonna Sima

Publicerad:
ARTIKELN HANDLAR OM

Jonna Sima