Ledare

Upp till kamp för rättssäkerheten

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

LEDARE

14 juli 2009. Massövervakning av medborgarna? Eller starkare skydd av personlig integritet och ökad rättssäkerhet?

I morgon kommer EU:s justitie-ministrar till Stockholm för ett av de viktigaste mötena under det svenska ordförandeskapet. Diskussion-erna ska leda fram till en plan för de närmaste fem årens arbete, det så kallade Stockholmsprogrammet.

Beatrice Ask beskrev EU:s rättsliga samarbete så här när hon nyligen höll tal i Brügge: ”De senaste årens aktivitet på området har av många skäl fokuserat på repressiva instrument. Därför kan vi se ett behov av att balansera dessa åtgärder med initiativ som säkerställer rättssamhällets principer och individens rättigheter.”

Ingen enighet om basrättigheter

Det är lätt att hålla med justitieministern. Efter 11 september och terrordåden i London och Madrid har polismyndigheterna drivit igenom en lång rad beslut om datalagring, samkörning av register, husrannsakan och censur på internet.

Däremot har regeringarna inte lyckats komma överens om grund-läggande rättigheter, som att få ha en försvarsadvokat vid rättegångar.

Samarbete med USA

Frågan är vad Beatrice Asks uttalande betyder i praktiken. Hittills har de svenska initiativen för ökad rättssäkerhet varit få. Under tiden fortsätter marschen in i övervakningssamhället.

Thomas Bodström drev igenom krav på teleoperatörerna att lagra uppgifter om våra kontakter på internet. Beatrice Ask har del-tagit i Framtidsgruppen, vars förslag om Stockholmsprogrammet innehåller ytterligare övervakning av medborgarna.

Ministrarna i Framtidsgruppen vill samarbeta mer med USA, trots uppgifterna om hur Washington struntat i mänskliga rättigheter under ”kriget mot terrorn”. En av de punkter som ska diskuteras i Stockholm är att skapa ”ett euro-atlantiskt samarbetsområde” mellan EU och USA till år 2014, där information kan flöda friare mellan myndigheterna.

Kontakterna med andra länder blir alltså en viktig fråga under mötet på Älvsjömässan. Tyvärr vill inte justitiedepartementet lämna ut det britt-iska dokument om externa relationer, som spelar stor roll för diskussionen. Det finns däremot att läsa på sajten Statewatch.org.

En chans att våga mer

En central fråga är hur känsliga uppgifter kan skyddas om de lämnas ut till andra länder. Kommissionen föreslår att EU tar fram en samlad strategi för dataskyddet, något Beatrice Ask måste klubba igenom snabbast möjligt.

Justitieministern borde också stödja kommissionens tankar på bättre rättssäkerhet genom en policy som omfattar även sådana saker som gränser för häktningstider och rätten att bli betraktad som oskyldig tills motsatsen är bevisad.

Hittills har Fredrik Reinfeldts regering skött ordförandeskapet försiktigt så att det inte ska reta upp de stora länderna. Mötet i Stockholm är ett bra tillfälle att våga mer, och visa att Reinfeldts och Asks ord om rättssäkerhet motsvaras av handling.

ME

Publisert:

Aftonbladet

/

Ledare

/

EU

Ledare

Prenumerera på Ledarredaktionens nyhetsbrev

Få Sveriges bästa opinionsjournalistik med hjärtat till vänster direkt i din mailbox.

Ja, tack!

ÄMNEN I ARTIKELN

EU