Nej – Sahlin hade inte fel

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Den svenska ungdomsarbetslösheten har under flera år beskrivits som en av de högsta i Europa. Plötsligt anses den på sina håll uppenbarligen inte som särskilt allvarlig. Mona Sahlin, som hänvisat till Statistiska centralbyråns statistik, anklagas för att tricksa med siffrorna.

Det har hon inte gjort.

Samma höga nivå

SCB anger 30 procent som nuvarande nivå på andelen arbetslösa ungdomar. Det är visserligen en siffra som sedan en regeländring 2007 numera räknar in alla heltidsstuderande som söker jobb bland de arbetslösa. Men samma regler gäller i hela EU och det är enkelt att konstatera att Sverige under den tid som beräkningsgrunderna varit desamma legat på en betydligt högre nivå än genomsnittet i Europa.

Av EU:s totalt 27 medlemsländer hade 20 lägre ungdomsarbetslöshet än Sverige första kvartalet i år, enligt Svenskt Näringslivs ekonomifakta.

Och frågan är om det sammanhängande problemet med arbetslöshet och utanförskap bland unga egentligen inte är större än de 30 procent som striden nu står om.

Från 30 till 6 procent

En artikel på DN Debatt häromdagen av en nuvarande och en tidigare anställd statistik­expert på SCB är talande. Efter att först ha bedömt situationen som ”alarmerande” gör de sedan sitt bästa för att ta udden av sitt påstående. De ursprungliga 30 procenten reduceras först till 15 procent för att därefter hamna på ”6 procent som befinner utanför både arbete och utbildning”. Då är vi nästan i nivå med Anders Borgs sätt att se på arbetslösheten: som en teknikalitet. En glädjande låg siffra när det kunde varit så mycket värre.

Men det är sannolikt en synvilla. De bägge SCB-experterna räknar bort 15 procent som icke arbetssökande och då skulle de över huvud taget inte hamnat i statistiken över arbetssökande studerande.

Utanför systemet

Det finns förvisso en stor kategori som befinner sig utanför alla system. Det är ungdomar som inte studerar, som inte har något jobb och som inte heller söker något jobb. Finansdepartementet gjorde för några år sedan en utredning om dessa ungdomar och fann att de uppgick till mellan 80 000 och 90 000. Gruppen nämndes, till antalet något reducerad, av integrationsminister Nyamko Sabuni i en tidningsartikel i går som exempel på utanförskap som måste brytas.

I verkligheten är arbetslösheten bland unga skrämmande hög.

KA

Publisert:

Ledare

Prenumerera på Ledarredaktionens nyhetsbrev

Få Sveriges bästa opinionsjournalistik med hjärtat till vänster direkt i din mailbox.