Mejla

Anders Lindberg

Natolobbyn blir ett säkerhetshot

Publicerad:
Uppdaterad:

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Svensk säkerhetspolitik har hållit oss utanför kriget i 200 år. Istället för Natomedlemskap bör vi stärka försvaret och samarbeta när det behövs.
Foto: Robert Nyberg
Svensk säkerhetspolitik har hållit oss utanför kriget i 200 år. Istället för Natomedlemskap bör vi stärka försvaret och samarbeta när det behövs.

10 september 2016

I går presenterade Natoutredaren Krister Bringeus rapporten ”Säkerhet i vår tid”. Texten är välskriven men tyvärr har valda utdrag publicerats i förväg och borgerliga debattörer och partier har använt läckorna för att kampanja för Nato.

Det är lite lurendrejeri, för utredningen rekommenderar varken Natomedlemskap eller andra säkerhetspolitiska lappkast. I direktiven står uttryckligen att den militära alliansfriheten ­inte ska utvärderas och att syftet är en fördjupning av debatten.

En tiondel av armén kvar

Krister Bringeus tecknar en dyster bild av Sveriges militära förmåga. I en tid av ökad ”säkerhetspolitisk oförutsägbarhet” är den för låg. 2000-talets ­försvarsbeslut framstår som förödande. Anslagen har minskat från 1990-talets 2,4 procent av BNP till dagens 1,1 procent.  Av armén återstår knappt var ­tionde soldat och mer än två tredjedelar av stridsfartyg och stridsflygplan är borta. Sverige kan i dag inte försvara sig utan hjälp utifrån.

Men allt är inte mörker. Sveriges samarbeten med Finland, inom Norden och med USA går framåt. Försvaret övar igen och både stridsflyg och ubåtar är på väg att moderniseras.

Vår försvarsförmåga stärks – från en låg nivå.

Finns ingen förankring

Ett Natomedlemskap skulle inskränka Sveriges nationella suveränitet och begränsa den utrikespolitiska friheten, vår självständiga röst riskerar att tystna.

Det saknas i dag bred folklig förankring för ett sådant skifte, det saknas majoritet i riksdagen och Finland har inga planer på att ändra sin politik. Utan folkets stöd kan ingen säkerhetspolitik fungera och att Sverige skulle lämna Finland ensamt mellan Nato och Ryssland är rimligen helt uteslutet.

Paradoxalt nog är det största problemet för trovärdigheten

i vår militära alliansfrihet just nu Natolobbyns kampanj. Genom att ständigt påstå att Natomedlemskap står för dörren skapar de intryck i både Moskva och Washington av att svensk säkerhetspolitik vilar på lerfötter.

Men i 200 år har vi hållit ­Sverige utanför krig med en kombination av militär alliansfrihet, starkt försvar och diplomatiskt fotarbete. Det ligger i vårt intresse att fortsätta politiken eftersom vi vet att den fungerar väl.

Krävs ett bredare samtal

I stället för Natomedlemskap bör vi stärka vår nationella försvarsförmåga, samarbeta med andra när vi behöver det och återinföra värnplikten. Men då krävs ett bredare försvarspolitiskt samtal bortom Natofrågan.

Krister Bringeus uppgift var att fördjupa diskussionen.

Nu återstår att se om Natoförespråkarna verkligen vill ha en djupare debatt.

Av: Anders Lindberg

Publicerad: