ÅSIKT

Staden bygger vi tillsammans

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: Pontus Orre / AFTONBLADET / 85527
LEDARE

Tågkoncernen MTR från Hongkong driver tunnelbanan i Stockholm, har tagit över pendeltågen och kör fjärrtåg mellan Stockholm och Göteborg. Nu vill bolaget växa här, och det ska ske med idéer från Asien. Det berättar ordföranden Frederick Ma för Svenska Dagbladet.

I Hongkong bygger MTR hela stadsdelar, med lägenheter, köpcentrum och naturligtvis kollektivtrafik. Bolaget äger nästan 100 000 lägenheter och 18 köpcentrum. Mer är på gång.

Genial idé

Frederick Mas grundidé är lika enkel som genial. När ett område får riktig kollektivtrafik stiger värdet på marken. Det går att bygga mer och lönsammare. Och i Hongkong får tågbolaget förtur till marken.

Värdestegringen och vinsterna används för att betala utbyggnaden av tunnelbanan, pendeltågen eller spårvagnarna. På det sättet finansierar samhällsbygget både sig själv, och en anständig vinst till tågkoncernen.

Det hade kunnat vara en berättelse om fördelarna med OPS, att privata och offentliga intressen tillsammans finansierar samhällsinvesteringar. Men det är det inte. Det MTR:s planer och ordförande Mas besök påminner oss om är hur långt vi själva kommit från en helhetssyn på samhällsplanering och politiskt ansvar.

Sverige föredöme

En gång var Sverige och inte minst Stockholm exempel på hur medveten stadsplanering och politiska ambitioner kunde bygga en stad för människor att bo i. Kommunala bostadsbolag, kommunal kollektivtrafiken och en kommunal statsplanering höjde tillsammans bostadsstandarden, vidga livsmöjligheterna och la grund för ekonomisk tillväxt.

Nu får en tågdirektör från en del av det auktoritära Kina påminna oss om att det går att se samhällsbyggnad som en helhet, och att investeringar i kollektivtrafik, bostäder och utbildning bara blir lönsamma tillsammans.

MTR:s plan visar varför stadsbyggnad alltid borde vara ett gemensamt ansvar.


Följ Aftonbladet Ledare på Facebook för att diskutera vidare och hitta andra spännande ledartexter.


ARTIKELN HANDLAR OM

MTR

Stockholm

Sverige

Kina