ÅSIKT

När barnen kommer får mammorna mindre pengar

Det är mammorna som tar största delen av föräldraledigheten.
LEDARE

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

I veckan kunde TCO presentera nya siffror från försäkringskassan om att män i Sverige bara tar en femtedel av dagarna med föräldrapenning under barnets två första år. Trots att vi har en av världens mest generösa föräldraförsäkringar är mammorna hemma fyra av fem dagar när barnen är små.
Det påverkar löner, karriärmöjligheter, familjelivet och de framtida pensionerna.

Männen drar ifrån

De svenska löneskillnaderna mellan män och kvinnor är relativt små i början av yrkeskarriären. Men vid ungefär 30 års ålder - när barnen kommer - drar männen ifrån, oavsett vilket yrke vi tittar på.
Om vi sedan skulle räkna om både kvinnors och mäns löner till heltid tjänar kvinnor i genomsnitt 87 procent av vad män tjänar. Fast alla arbetar ju inte heltid. Tar vi hänsyn till deltider blir skillnaderna större. LO har räknat på verkliga inkomster och konstaterar att arbetarkvinnor i genomsnitt tjänar mindre än tre fjärdedelar av arbetarmän. Kvinnliga pensionärer får, i genomsnitt, 67 procent av den pension män får.

Svårt att sova

Enligt SCB lägger kvinnor ned 3,5 timmar per dygn på obetalt hemmaarbete. Det är en minskning med en timme sedan 1990-talets början, men det här betyder inte att män har börjat ta mer ansvar för hemmet utan bara att kvinnor är mer på jobbet. Samtidigt anger 27 procent av alla kvinnor har svårt att sova på grund av tankar på jobbet. 60 procent av kvinnorna anser att ojämlikhet i hemmet är den största anledningen till att de sjukskrivs på grund av psykisk ohälsa.
Det finns en växelverkan mellan ett ojämlikt arbetsliv och en ojämlik vardag. Vi lever med könsroller som får män att prioritera arbetet framför barnen. Vi lever med ett arbetsliv där kvinnor erbjuds de lägsta lönerna, de sämsta arbetstiderna, de sämsta karriärmöjligheterna - vilket i sin tur gör att ännu större ansvar för hemmet faller på kvinnan.

Ett första steg

Det är en ond cirkel, och som med alla cirklar kan vi diskutera i evighet om var den egentligen har sin början. Det allra viktigaste är ändå att bryta mönstret.

Trots reformer, lagstiftning, utredningar, avtalsrörelser och ombudsmän står fortfarande jämställdheten och stampar.
En individualiserad föräldraförsäkring – där pappan får ta lika stort ansvar som mamman för jobbet där hemma – rättar inte till allt det där. Men det är ett bra första steg på vägen.

ARTIKELN HANDLAR OM