Mejla

Malin Malm

Aktie-skolornas dröm är avskaffade skollokaler

Trots att erfarenheterna från pandemin avskräcker

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Det sägs ibland att de aktiebolagsägda friskolekoncernerna är duktiga på innovation. Det kan handla om fiffiga modeller för att slippa betala allt ifrån skatt och skolbibliotek till gympasalar.

På många sätt är det naturligt att innovationerna tenderar att hamna där. Modellen med skolpeng tillsammans med obegränsade möjligheter till vinster skapar incitament till att pressa priserna så långt som det bara är möjligt.

Nu tar de sikte på ett nytt sätt att utvinna så stor del av skolpengen de kan: permanent distansundervisning. I Dagens Samhälle den 12 maj 2020 skrev Ulla Hamilton från Friskolornas riksförbund att distansundervisningen borde vara ett evigt inslag i större delar av svenskt skolväsende, och inte ett nödvändigt ont. Chefer från aktiebolagsdrivna skoljätten AcadeMedia drev samma sak några dagar tidigare i Dagens industri.

Distansskolor är en dålig idé

Det är en mycket dålig idé. En färsk granskning av Skolinspektionen om fjärrstudierna i gymnasiet under pandemin borde vara avskräckande nog. Sju av tio elever tycker att de lär sig mer av traditionell utbildning. Sex av tio elever har mått sämre på grund av den långa distansundervisningen. I båda grupperna är tjejerna överrepresenterade.

Mycket pekar på att elevernas upplevelse stämmer. Ett forskningsprojekt i Nederländerna utvärderade grundskoleelevers kunskap före och efter en fem veckor lång skolstängning. Forskarna upptäckte att de i genomsnitt inte lärde sig någonting alls under distansstudierna. Ännu värre blev det för arbetarklassens barn.

Förlorade kunskap

Saknade barnets föräldrar gymnasieutbildning så gick det istället rejält bakåt i kunskapsinhämtningen. Det är ingen chockerande slutsats att hemmavillkoren spelar större roll om undervisningen sker hemma. Den kompenserande skolan kan vi med andra ord glömma.

Friskolornas intresse för distansundervisning är lätt att förstå. Över 75 procent av landets friskoleelever går i aktiebolagsdrivna företag. Det handlar om jättekoncerner med komplicerade, internationella ägarförhållanden.

Enorma aktiebolag har inte elevernas bästa för ögonen

Enligt aktiebolagslagen får de bara ta vinsten i beaktande som syfte och mål. Då är det såklart attraktivt att använda digitala verktyg för att slippa betala lokaler och minska lärartätheten ytterligare. Det om någonting borde väcka en misstänksamhet mot i vems intresse Friskolornas riksförbund agerar.

Idag har skolmarknaden förvandlats till en vild experimentverkstad med barnens framtid som insats. Det är en experimentverkstad där alla barns rätt till lika livschanser, oavsett kön eller föräldrarnas klassbakgrund, knappt verkar tas i beaktande.

Publisert:

LÄS VIDARE

Ledare

Prenumerera på Ledarredaktionens nyhetsbrev

Få Sveriges bästa opinionsjournalistik med hjärtat till vänster direkt i din mailbox.