Mejla

Jonna Sima

Religion, KD och SD bidrar till barnförtryck

Larmet från Malmö bör tas på allvar

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Politiker måste agera mot hederskultur på förskolor. Den uppmaningen kommer från personal på förskolor i Malmö, enligt en ny studie.
Politiker måste agera mot hederskultur på förskolor. Den uppmaningen kommer från personal på förskolor i Malmö, enligt en ny studie.

Forskaren Hanna Cinthio har fått mycket uppmärksamhet för sin undersökning om hedersförtryck på Malmös förskolor. Det är ingen kvantitativ studie utan en lägesbild från 13 förskolor. Den visar att personal på alla förskolor utom en har upplevt problem med föräldrar som upprätthåller strikta könsnormer mellan flickor och pojkar och att de försöker styra sina barns och personalens handlingsutrymme.

Många har dragit slutsatsen att det beror på den muslimska invandringen till Malmö. Forskaren Hanna Cinthio invänder mot den bilden. Hon menar att religion i allmänhet och islam i synnerhet har en stor inverkan, men att förtrycken också kommer från andra håll.

KD och SD är bromsklossar

Till exempel har både Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna länge använt genuspedagogiken som ett politiskt slagträ. Trots att den är ett viktigt verktyg för skolorna i arbetet mot hedersförtyck och för jämställdhet.
I Cinthios rapport delas hedersproblemen upp i två områden. Dels handlar det om att det sker en könsseparation på förskolorna. Det beror ofta på ett tryck från vårdnadshavare om att flickor och pojkar är olika och passar för att göra olika saker.

Den andra delen är en laddning av den nakna kroppen. Förskolor har erfarenheter av att föräldrar vill att barnen täcker kroppen med kläder, även när det är varmt. Inte ens under vilan vill vissa att deras blöjbarn ska ligga utan kläder. "Det är mycket tabun kring den nakna kroppen", säger Hanna Cynthia i en intervju med P1 Morgon.

Tydligare riktlinjer

Det är inte bara i Malmö som små barn slits mellan två världar – en på förskolan och en hemma som kan ha mer traditionella eller religiösa normer och värderingar. Förskolorna kan göra en del, men att utjämna klyftor och livsvillkor i samhället är en förutsättning för att komma åt hedersförtrycket.

Och förskolorna har också gjort framsteg på senare år. Idag känner de flesta förskolebarn till begreppet "stopp min kropp" för att markera sin integritet. Personalen arbetar numera aktivt med genuspedagogik för att alla barn ska kunna utveckla sin identitet. Men det är inte tillräckligt, menar personalen i Malmö. De efterlyser mer stöd och tydligare riktlinjer.

Om Socialdemokraterna får igenom sitt förslag om obligatorisk förskola från två år är det särskilt viktigt att samhället ställer krav men också ger förskolepersonalen medel för att hantera hedersproblematiken.

Larmet från Malmö bör tas på stort allvar.

Publisert:

LÄS VIDARE

Ledare

Prenumerera på Ledarredaktionens nyhetsbrev

Få Sveriges bästa opinionsjournalistik med hjärtat till vänster direkt i din mailbox.