ÅSIKT

Lägre löner ger inga nya jobb

Foto: Anna Tärnhuvud / AFTONBLADET / 85705
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Klockan sex i går morse skickade SNS, studieförbundet näringsliv och samhället, ett pressmeddelande till landets redaktioner. Det berättade om ännu en rapport som konstaterar att arbetsmarknaden blir allt svårare för de som saknar utbildning, erfarenhet och kontakter.

Klockan sju kom ett pressmeddelande från Näringslivsdepartementet. Det berättade att årets första industrisamtal kommer att handla om matchning och att tillgodose företagens behov av kompetent personal.

Arbetsförmedlingens tur

Klockan åtta var det Arbetsförmedlingens tur. Deras pressmeddelande handlade om att allt fler arbetsgivare redan börjat söka semestervikarier och andra sommarjobbare. Förmedlingen konstaterar att konkurrensen om de duktigaste sommararbetarna ökat.

De tre pressmeddelandena har förstås inget direkt samband, men tillsammans säger de ändå något om det som är arbetsmarknadens stora utmaning just nu. Sverige har både massarbetslöshet och en allt större brist på arbetskraft. Det är precis den situationen arbetsmarknadspolitiken måste klara av.

Problemen lär nämligen inte försvinna av sig själva. Arbetsgivarnas behov av kompetent personal bara stiger i takt med pensionsavgångar och nya krav. Det gäller inte minst inom välfärden. På samma gång växer antalet arbetslösa som av ett eller annat skäl har svårt att få en plats på arbetsmarknaden.

EU:s lägsta arbetslöshet

Den dubbelheten måste arbetsmarknadspolitiken hantera om Stefan Löfven och Ylva Johansson ska nå målet om EU:s lägsta arbetslöshet. Politiken måste hjälpa arbetslösa över tröskeln till ett jobb och göra det möjligt för arbetsgivare att hitta rätt kompetens. Dessutom måste människor få möjlighet att utvecklas och gå vidare i sitt jobb.

Det finns en gemensam nämnare, och den är varken större löneskillnader eller lägre krav. Utmaningarna för dagens arbetsmarknadspolitik heter kompetens, utbildning och livslångt lärande.

Läs också: