ÅSIKT

Kan Lars Adaktusson läsa?

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: Läskunnig?
LEDARE

Är Lars Adaktusson på Sveriges Television över huvud taget läskunnig? I tisdagskvällens Agenda hävdade Adaktusson vid upprepade tillfällen, trots mothugg från Lena Askling, att Aftonbladets ledarsida inte kritiserat regeringens senfärdiga agerande under de första dygnen av tsunami-katastrofen.

Aftonbladet var den enda riksspridda dagstidning som redan på måndagen (27/12) på ledarplats skrev om katastrofen. Där påpekade vi att fokus måste vara att rädda liv men att det sedan var viktigt att diskutera hur svenska civila räddningsinsatser kan förbättras.

På tisdagen skrev vi att det är orimligt att utrikesdepartementet inte har tillräckligt med resurser för att ta emot anhörigas telefonsamtal och kritiserade den bristande informationen.

”Tafattheten de första dygnen visar ändå hur bristfällig vår krisberedskap är”, skrev vi sedan i onsdagens ledare. Dagligen har vi ställt kritiska frågor om regeringens agerande. I tisdags, samma dag som Agenda sändes, slog ledarsidan fast att regeringskansliet har mycket att lära vad gäller krisledning. Nej, vi har inte ägnat oss åt den mest förenklade form av journalistik som det är att kräva en ministers avgång.

I stället har vi redan från första stund kunnat hålla två tankar i gång samtidigt – talat om sorgen och solidariteten å ena sidan och kritiskt granskat svensk krisberedskap å den andra.

Tydligen för avancerat för Lars Adaktusson.

Helle Klein (politisk chefredaktör)