Låt folkhemmet börja i förorten

Uppdaterad 2011-03-08 | Publicerad 2004-12-10

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Om invandrare hade samma sysselsättningsgrad som infödda svenskar skulle 120 000 av dem ha ett jobb. Det skulle ge upp till 20 miljarder till statskassan. Det är en av flera anledningar till att göra integreringsfrågan till en huvudfråga.

10 december 2004.

Vad var det egentligen Pär Nuder sa?

Stormen kring ”köttberget” döljer något viktigt. Finansministern argumenterar tydligare än sin företrädare för att fler måste in på arbetsmarknaden. Det gäller särskilt alla svenskar med utländsk bakgrund, som saknar jobb.

Skulle ge 20 miljarder

När Pär Nuder debatterade budgeten i riksdagen 24 november tog han ett räkneexempel. Om invandrare hade samma sysselsättningsgrad som infödda svenskar skulle ytterligare 120?000 ha jobb. Det räcker med att 40?000 fler människor får arbete i privat sektor för att de offentliga finanserna ska stärkas med 17-20 miljarder kronor om året.

Exemplet är belysande. Utanförskapet måste brytas, framför allt för människornas skull. Det ger också stora ekonomiska fördelar. Tuffare tag mot segregationen bidrar till välfärd för alla.

Folkpartiet ritar ”Utanförskapets karta” i en ny rapport. Den är full av siffror om utsatta områden men tom på kritik av de villakommuner som stänger ute invandrare. Det etablerade Sverige hindrar människor med utländsk bakgrund att ta sig fram, vare sig det gäller bostäder, arbete eller makt.

I går kom ännu en undersökning som visar hur det ser ut. Statistiska centralbyrån berättade att många invandrare har svårt att få jobb som motsvarar deras utbildning.

Diskriminering huvudsak

Om Pär Nuder menar allvar bör han göra den strukturella diskrimineringen till en huvudfråga. Dessutom måste det bli mer fart på det praktiska arbetet.

Vårens tillväxtsamtal resulterade i en avsiktsförklaring om integrationen. Den måste fyllas med ett bättre innehåll. Regeringen borde berätta hur många praktikplatser staten lovar att ta fram som arbetsgivare. Kommuner och landsting måste göra samma sak.

En rad förslag mot diskrimineringen finns redan framme. Under sommarens budgetförhandlingar sa Bosse Ringholm nej till miljöpartiets tankar på en rättvisare personalrekrytering i offentlig sektor och mer muskler åt diskrimineringsombudsmannen. Pär Nuder bör visa större framsynthet.

Pengarna är slut

Regeringens storstadssatsning har fått kritik för att problemen inte är lösta. Det är ett märkligt argument. Projektpengar löser inte strukturella samhällsproblem, men det statliga stödet hjälpte till att skapa många goda exempel. Nu är pengarna slut.

”Jag är inte främmande för att vi gör en ny storstadssatsning”, sa Göran Persson i veckan enligt Sydsvenskan. Funderingarna borde ge resultat i vårbudgeten. Regeringen har redan lovat att satsa på bra skolor i förorterna, men det behövs mycket mer om utanförskapet ska brytas. Att bryta segregationen måste vara en central del av det gröna folkhemsbygget.

ME