ÅSIKT

Toppa laget / Göran Färm

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

EU-valet måste få följder i den kommande regeringsombildningen. Det låga valdeltagandet och junilistans framgångar bland traditionellt socialdemokratiska väljargrupper är ett varningstecken.

Svaret får inte bli att dra sig tillbaka och tro att det går att vinna nästa val enbart på inrikespolitik. Besluten i Bryssel och Strasbourg är avgörande för vardagen i Sverige. Ändå är det alltför få statsråd som tar initiativ i EU.

I dag har statsrådsberedningen det övergripande ansvaret för EU-frågor under skicklig ledning av statssekreterare Lars Danielsson. Han saknar dock både det mandat och det konstitutionella ansvar som ett statsråd har. Dessutom är resurserna för att driva på andra departement alltför små.

Regeringen behöver en Europaminister som både kan EU-arbetet och har en ordentlig politisk förankring.

En god kandidat är Göran Färm, med lång erfarenhet och enastående överblick. Till sin hjälp behöver han ett starkare EU-sekretariat i statsrådsberedningen.