ÅSIKT

Ingen hänsyn till sociala faktorer

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

Det är den ekonomiska högkonjunkturen som satt sina spår i Socialstyrelsens statistik. Fler har fått jobb.

Foto: UTanförskapet består I en rapport presenterad tidigare i sommar konstaterar Swedbank att man under de borgerliga regeringsåren inte kunnat se någon tydlig nedgång i antalet personer som lever på ”sociala ersättningar”. Bilden är från ett annat tillfälle.

16 AUGUSTI 2008. Regeringen vann valet med löftet att bekämpa ”utanförskapet”.

För många svenskar lever på bidrag i stället för att jobba, sa Reinfeldt, och många väljare lyssnade.

Men hur blev det i verkligheten?

Ett sätt att besvara den frågan är att mäta antalet socialbidragstagare. Enligt Socialstyrelsen minskade antalet bidragstagare med 7 000 personer mellan 2006 och 2007. Det kunde ha talat för regeringens linje, om det inte vore för det faktum att antalet minskat under hela 2000-talet. Det är den ekonomiska högkonjunkturen som satt sina spår i

Socialstyrelsens statistik. Fler har fått jobb.

Ingen nedgång

Dessutom är utvecklingen långt ifrån entydig. Antalet flyktingar som fick ekonomiskt bistånd ökade under 2007 med 27 procent. Den grupp som är mest marginaliserad på arbetsmarknaden fick det alltså ännu svårare.

I en rapport presenterad tidigare i somras konstaterar Swedbank att man under de borgerliga regeringsåren inte kunnat se någon tydlig nedgång i antalet person­er som lever på ”sociala ersättningar”.

I en rapport från Riksdagens utredningstjänst är framtidsutsikterna ännu mer dystra. Där har man använt den definition av utanförskapet som regeringen gick till val på, och jämfört med finansdepartementets prognoser. Siffrorna visar att ”utanförskapet” inte kommer minska de närmaste åren.

Var det verkligen så?

Nu viker dessutom konjunkturen och allianspartierna saknar svar för att möta utvecklingen. Sveriges kommuner och landsting, SKL, bedömer att antalet socialbidragstagare kommer att öka med 10 000 personer. En förklaring är att arbetslösheten stig­er, en annan är regeringens försämringar i a-kassan och sjukförsäkringen. Människor som kastas ut från försäkringssystemen hänvisas till bidrag. Var det verkligen så väljarna skulle förstå den borgerliga alliansens löften före valet?

Under sommaren har landets lokaltidningar fyllts av larmrapporter om ökade socialbidragskostnader. Trenden är densamma i Älmhult, Linköping, Eskilstuna och Flen.

–?Det beror på striktare tillämpning på Försäkringskassan, säger Laila Hämäläinen på socialkontoret i Linköping i en intervju i Corren.

Moderaten Anna König Jerlmyr lät nyligen göra en undersökning, som visade att socialbidragen ökade i socialdemokratiska kommuner, men minskade i borgerligt styrda.

Med detta visade hon omedvetet hur klassklyftorna växer under den borgerliga regeringen. I kommuner som Danderyd och Vellinge går det bra. I socialt utsatta områden, där människor röstar mer åt vänster, ökar problemen genom segregeringen.

Sociala blindheten är tydlig

Regeringen har hela tiden drivits av d­en ideologiska uppfattningen att människor ska tvingas ut på arbetsmarknad­en genom att det blir tuffare att vara sjuk eller arbetslös. Det är ett strikt ekonomistiskt förhållningssätt som inte tar hänsyn till sociala faktorer.

I ekonomisk lågkonjunktur blir resultatet av regeringens sociala blindhet tydligt.

JB