ÅSIKT

Självmordsbarnen saknar skyddsnät

Foto: Orsakar stor sorg Vi kan inte ignorera självmorden, den vanligaste dödsorsaken bland våra 15–24-åringar.
LEDARE

6 FEBRUARI 2014. Självmord bland unga

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Det finns ett ämne journalister närmar sig med stor försiktighet.

Att skriva om självmord är svårt, ämnet väcker starka känslor och en rädsla för en farsot som kan sprida sig. Ändå kan vi inte ignorera den vanligaste dödsorsaken bland våra 15–24-åringar.

Det är vårt ansvar att beskriva hur självmord kan förebyggas.

Det är vårt ansvar att ställa krav på de politiker som bygger det samhälle unga människor ska växa upp i.

Vi måste också berätta för dem som befinner sig i riskzonen att det finns hjälp. Aftonbladets granskning av självmorden bland unga är av många skäl viktig.

Den psykiska ohälsan bland ungdomar ökar. Allra sämst mår unga tjejer mellan 15 och 24 år. De tror att det är fel på dem själva, berättar suicidforskaren Gergö Hadlaczky för Aftonbladet.

De senaste 25 åren har ohälsan bland flickor i årskurs nio ökat oroväckande mycket, konstaterar också Folkhälsoinstitutet. 32 procent av tjejerna känner oro och ängslan. Var tredje ung kvinna.

Det är tjejerna som oftast vårdas i den psykiatriska slutenvården och det är tjejer som begår de flesta självmordsförsöken. Killar dör oftare i självmord, men det kan vara en fråga om metoder.

Är aldrig till besvär

Psykiatriprofessorn Danuta Wasserman tror att ungas psykiska ohälsa upptäcks för sent. Forskningen visar att en ny och stor riskgrupp är de osynliga ungdomarna. De som aldrig är till besvär men som sover för lite, lägger sig sent, rör sig för lite och ofta hänger i timmar framför datorn eller tv:n.

Många ungdomar försöker dölja sin ångest för föräldrarna och en överbelastad lärarkår hinner inte uppfatta signalerna i tid. Skolan måste få mer resurser – skolhälsovård, specialpedagoger och ­lärare som hinner lyssna. Skolan måste befrias från den administrativa mardröm som gör att en lärare varken har tid för undervisning eller förtroliga samtal med sina elever.

Aftonbladets granskning berättar om Kenny, 21, Melinda, 16, och Ellinore, 19. De dog i självmord trots att de förgäves sökte hjälp i vården. Kan det vara så att en ­ansträngd psykiatri avfärdar ungdomars ångest som just ungdomsproblem?

De sköraste drabbas

Regeringens psykiatrisatsning skulle minska självmorden under pågående vårdkontakt, men vården fick inte tillräckliga resurser och satsningen var dömd att misslyckas.

Det är en iskall bild som växer fram i Aftonbladets granskning.  När vård och skola skalas ner drabbas de allra sköraste. De som inte ­orkar välja i vårdvalets Sverige.

Välfärden borde ha varit ett skyddsnät för dem och inte en vinstmaskin för andra.

ARTIKELN HANDLAR OM