Ställ krav på landstingen

Uppdaterad 2011-03-11 | Publicerad 2009-08-24

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Beredskapen borde ha testats tidigare genom tuffare övningar och utvärderingar

Hur god är beredskapen, folkhälsoministern?

24 AUGUSTI 2009. Hur god är landstingens förmåga att hantera svininfluensan?

Och ännu viktigare: hur skulle de klara en riktigt allvarlig pandemi, antingen denna gång eller någon gång i framtiden?

Aftonbladets kartläggning i lördags visade att skillnaderna är stora när det gäller vaccineringen av befolkningen. Landstinget i Gävleborg tänker prioritera unga, efter att kroniskt sjuka och andra riskgrupper fått sin spruta. Gotland vill gå ”socken för socken”. Andra kör efter principen ”Först till kvarn gäller”. Många är inte klara med sina planer.

Stor oklarhet

Oklarheten är också stor när det gäller de patienter som redan fått svininfluensan. Uppsala är det enda landsting som tydligt säger att man ska försöka skilja på friska personer, som kommer för vaccinering, och sjuka personer som söker vård.

Landstingen har haft gott om tid att förbereda sig på en pandemi. Krisplaner finns det, åtminstone på pappret. Den verkliga beredskapen tycks vara sämre.

Besparingar har minskat utrymmet att klara påfrestningar som en omfattande ny sjukdom. Vårdval och privatiseringar gör det svårare att få en överblick av läget och uppfylla kravet på en rättvis vård.

Denna nya situation har inte Socialstyrelsen tagit på tillräckligt allvar. Landstingens beredskap borde ha testats tidigare genom tuffare övningar och utvärderingar. Bristerna är allvarliga redan nu, och skulle vara förödande om pandemin blir värre.

Nu är tiden kort. Folkhälsominister Maria Larsson (KD) måste ställa hårdare krav på landstingen. Ge Socialstyrelsen i uppdrag att hårdare granska och snabbt påtala brister i enskilda landstings hantering av svininfluensan. Och ge äntligen besked om hur massvaccineringen ska finansieras.

ME