ÅSIKT

Satsa på tillväxten

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: carolina byrmo
BEHÖVER NY TROVÄRDIGHET Mona Sahlins efterträdare på partiledarposten måste se till att partiets politik uppdateras. I dessa tider är behovet av en socialdemokratisk ekonomisk politik större än någonsin.
LEDARE

18 DECEMBER 2010. S-krisen

Aftonbladet kunde i går avslöja att det finns en hemlig plan för att Socialdemokraterna ska bli för tillväxt.

Det är en sorglig historia. S-märkta konsulter från Prime PR och Svenskt näringsliv står bakom. Planen genomförs bland annat genom samverkan med fackliga organisationer, tankesmedjor och bloggare. Projektet kallas ”Den naturliga tillväxten” och har pågått sedan juni.

Socialdemokratisk politik ska inte hämtas från Svenskt näringsliv via pr-konsulter. Om detta har skett är det allvarligt.

En historisk paradgren för S

Ännu mer allvarlig är dock själva grundfrågan. Om det behövs en ”hemlig plan” för att Socialdemokraterna ska framstå som tillväxtvänliga, då är man verkligt illa ute.

Tillväxtpolitiken har historiskt varit en paradgren för svensk socialdemokrati. Därför att tillväxt ger jobb. Därför att jobb ger välfärd. Därför att ökad rättvisa kräver resurser att fördela.

Vetenskapen är ikapp

Däremot har analysen om vad som skapar tillväxt varit distinkt socialdemokratisk. Till skillnad från det nyliberala paradigmet har socialdemokratin förstått att höga jämlikhetsambitioner och en hög nivå på välfärden inte står i motsatsförhållande till ekonomisk utveckling, utan att det snarare är precis tvärtom. Nu har vetenskapen kommit ikapp, och de åsikter som tidigare förhånades av högerekonomer är i dag akademisk mainstream.

Paradoxalt nog har vissa grupper, inte minst inom partiets ungdoms- och studentförbund, allt mer börjat sätta likhetstecken mellan att vara vänster och att vara emot tillväxt. Detta är en farlig väg.

Visst är det viktigt att problematisera kring ekonomisk tillväxt, miljöförstöring och livskvalitet. Här har socialdemokratin i Sverige och Europa mycket att fundera över. Politiken behöver uppdateras. Socialdemokratin måste ha en politik för tillväxt som är hållbar, ekonomiskt och socialt.

Men. Faktum är att en av de viktigaste orsakerna till valförlusten är att Socialdemokraterna saknade trovärdighet i ekonomiska frågor. Till viss del beror förtroendekrisen på samarbetet med Miljö- och Vänsterpartiet. Men också på att väljarna inte uppfattade att jobb- och tillväxtfrågorna prioriterades.

För Sveriges skull

Finanskrisen, globaliseringen och klimatkrisen gör att behovet av en socialdemokratisk ekonomisk politik är större än någonsin. I en sådan måste tillväxt och utveckling fortsätta vara socialdemokratiska paradgrenar. Inte i första hand för att det krävs för att vinna val – utan för att Sverige behöver det.

KP