Mejla

Daniel Swedin

Symboliskt S-svar på skruttig skola

Publicerad:

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Foto: lotte fernvall
Det var ingen slump att Löfven valde att presentera valmanifestet på Grillska gymnasiet i Liljeholmen

3 september 2014. S-valmanifest.

Man ska inte underskatta symbolvärden i politiken.

När Socialdemokraterna i går presenterade sitt valmanifest så gjorde man det på Grillska gymnasiet i Liljeholmen. T­idigare hette skolan JB-gymnasiet. Ni minns väl?

En av Sveriges största skolkoncerner gick i konkurs våren 2013. JB-skolorna, ­ägda av riskkapitalbolaget Axcel, fick ­lägga ner och 11 000 elever lämnades

i sticket.

Under snart två årtionden har idén om en gemensam, likvärdig och rättvis ­skola för alla barn fått förfalla.

Ytterligare ett slag riktades mot svensk skola i fjol när Pisamätningen visade hur svenska skolelevers kunskapsresultat störtar. Inget av de andra 33 undersökta länderna har en lika stor resultatförsämring som Sverige.

Kunskap är åter en klassmarkör

Elevernas försämrade resultat beror på att segregationen och klassklyftorna ­mellan skolor ökar. Skolverket och forskare talar om en skola där elevernas ­

betyg i allt högre grad påverkas av vem ens föräldrar är. Konsekvensen är att de som har bäst förutsättningar att klara sig ­genom skolan nu gynnas ännu mer än ­tidigare. Men också att hel­heten blir allt sämre.

Kunskap är en åter klassmarkör och svenska barn får en sämre utbildning än 47 miljoner andra barn och ungdomar som bor i EU.

Skolkrisen är akut. Arbetslösheten, ekonomin, sjukvårdens och omsorgens utmaningar, allt börjar i skolans förmåga att hjälpa barn att frigöra sig från det ­sociala arvet.

Så vad lovar S?

De 200 skolor som har tuffast förutsättningar ska få extra resurser, äldre elever i grundskolan som inte klarar betygs­målen ska lyftas genom obligatorisk ­sommarskola. Medelklassföräldrar ska inte längre kunna köpa skattesubventionerad läxhjälp till sina ungar och alla barn ska få rätt till läxläsning i skolan. Gymnasiet ska bli obligatoriskt och avgifterna för att delta i idrotts- och friluftsverksamhet och kulturskola ska sänkas.

Luddigt om stopp på vinstjakten

Man kan förstås tycka att mer behöver göras. I valmanifestet är skrivningarna om hur vi stoppar vinstjakten i klass­rummen fortfarande alldeles för ­luddiga. Satsningar på förskolan skulle behöva byggas ut.

Tankar om hur skolan ska ­kunna ­fungera bättre för barn och unga utan s­tudievana och utan föräldrar med akademikerbakgrund borde formuleras tyd­ligare.

Den riktning för Sverige som Stefan Löfven presenterade i en gammal JB-­skola i går måste ställas mot den riktning Fredrik Reinfeldt stakade ut i förrgår: Sverige ska stå stilla, gotta sig i skattesänkningar och låtsas som om skolans problem går att lösa med ordningsbetyg.

Man ska inte underskatta symbol­värden, som sagt.

avDaniel Swedin

Publicerad:
ARTIKELN HANDLAR OM