ÅSIKT

A-kassan borde starta folkstorm

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: Fackförbunden har blivit nedringda av oroliga medlemmar sedan regeringen föreslagit chockhöjning av a-kasseavgiften och försämringar för de arbetslösa.
Foto: Regeringen Reinfeldt.
LEDARE

Efter allt tal om rivstarter, äntringsstyrkor och en lättare luft att andas har det mesta blivit pannkaka för Fredrik Reinfeldt och hans ministär.

De nyutnämnda statsråden kan knappt visa sig utan att mötas av frågor om skattefusk, olagliga anställningar, komprometterande aktieaffärer eller licensskolk. En satirikers mardröm. Hur överträffa verkligheten?

Regeringen försöker rivstarta

Ändå borde också regeringens motståndare känna oro efter den katastrofala starten, och inte bara därför att skandalerna stänker ner hela politiken.

Bakom rubrikerna försöker nämligen regeringen göra en rivstart. Veckans budget innehåller rader av förslag som drastiskt kommer att förändra det svenska samhället. Många av dem formulerade på mycket klent underlag och utan ordentliga beskrivningar av konsekvenserna.

Det gäller förändringarna av a-kassan.

De borgerliga partierna har inte mörkat att arbetslöshetsförsäkringen kommer att få betala en stor del av de utlovade skattesänkningarna.

Ändå kommer det som en chock för många när det nu framgår hur stora avgiftshöjningarna faktiskt blir. Enligt A-kassornas samorganisation kommer de flesta att få en avgift som överstiger den gräns på 300 kronor som utlovades i valrörelsen. I några fall blir avgiften mycket högre.

Det borde vara tillräckligt för att starta en folkstorm, precis som effekterna av de försämringar för de arbetslösa som också ligger i förslaget. Det blir svårare att få ersättning, och ersättningen blir lägre.

Obligatorisk a-kassa utreds

Som om inte det vore nog ska en helt grundläggande förändring – frågan om en obligatorisk a-kassa – snabbutredas.

Det är inte konstigt att det talas om brott mot regeringsformens krav på ordentlig beredning och riktiga beslutsunderlag.

A-kassan är inte den enda fråga regeringen nu vänder upp och ner. Det gäller till exempel också forskning om, utbildning för och kontroll av arbetsmarknaden och arbetsmiljön.

Arbetslivsinstitutet med dess forskning och utbildningsverksamhet läggs ner. Motiveringen är den enklast tänkbara. Regeringen anser att byråkratin bör minska, alltså kan verksamheten slås igen redan om ett halvår.

Ingen bedömning av verksamhetens olika delar, inte ett ord om hur viktiga funktioner ska organiseras i framtiden. Det luktar ren arrogans.

Facken måste mobilisera

På samma sätt tänker regeringen banta Arbetsmiljöverkets verksamhet. Hur vet ännu ingen, men de pengar som försvinner motsvarar hälften av de inspektioner som görs på svenska arbetsplatser.

Dessutom drar regeringen in bidrag till utbildning av skyddsombud och bolagsstyrelserepresentanter, och för fackföreningarnas EU-bevakning.

Fackliga organisationer och den politiska oppositionen har anledning att mobilisera och protestera. IÌ´1;dag tycks dock allt skylas av den rök regeringen genom skandalerna ofrivilligt lägger över samhällsdebatten.

Det är oroande.

Rör inte a-kassan!

IP

ARTIKELN HANDLAR OM