ÅSIKT

Skärpta sanktioner mot Burma – på tiden

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: AP/Democratic Voice of Burma
På tisdagen demonstrerade omkring 100 000 människor mot militärregimen i Burma.
LEDARE

27 September 2007. I går slog militärjuntan till med brutalt våld mot demonstrationerna i Burma.

Reaktionen var knappast förvånande. Juntan har flera gånger använt våld mot den egna befolkningen och omvärldens alltid lika veka reaktioner har inte räckt till för att stoppa det.

Den här gången måste det bli annorlunda.

Hittills har de flesta kommentarer handlat om att öka pressen på Kina. Det är en tänkbar väg. Kina är Burmas viktigaste handelspartner och en stormakt militärjuntan inte kan ignorera.

Mild politik hittills

Men det går att göra mycket även utan Kina.

EU har hittills haft vaga sanktioner mot Burma, bland annat ett förbud mot vapenhandel och inreseförbud för juntans medlemmar. I går hotade EU:s ordförandeland Portugal med skärpta sanktioner.

Det vore på tiden. Hittills har politiken?–?milt uttryckt?–?inte varit särskilt beslutsam. Det franska oljebolaget Total har stora intressen i Burmas gasfyndigheter och den franska regeringen har hittills bromsat unionen. Nyligen sade Frankrikes utrikesminister Bernard Kouchner att ”tiden inte har kommit för bojkott eller embargo”.

Juntan måste pressas

Samtidigt menar människorättsorganisationer med inblick i Burma att ett tillbakadragande av Total i grunden skulle skaka juntan.

Låt oss därför hoppas att president Sarkozy menade allvar när han natten till onsdagen uppmanade franska företag att frysa sina tillgångar i Burma. Låt oss också hoppas att han därigenom är beredd att skärpa EU-politiken.

Så sent som i våras antydde EU-kommissionen att man ska släppa in Burma i de frihandelsdiskussioner som förs med den sydostasiatiska samarbetsorganisationen ASEAN.

EU måste göra klart att Burma inte på några villkor får vara med i samtalen med ASEAN så länge de inte tagit tydliga steg mot demokrati.

Den bör även innehålla riktade sanktioner (till exempel mot gas- och oljeindustrin och mot juntamedlemmarnas finanser i andra länder) och den måste innehålla klara besked om vad juntan ska göra för att trycket ska lätta.

Morot för demokrati

En annan intressant idé, som bland annat framförts av freds- och konfliktforskaren Peter Wallensteen, är att samla företag som är redo att investera i Burma om det blir demokratiskt. Det skulle ge juntan en morot för reformer.

Nu väntar vi bara på att Sveriges utrikesminister ta initiativet. I går sade Bildt att det inte är aktuellt med några nya sanktioner och undergrävde troligen Portugals linje.

Men i det läge som uppstått, med ett starkt inre tryck på förändring, måste det yttre trycket också öka.

Europa får aldrig glömma sitt ansvar.

JB