ÅSIKT

Sänk skatten på tjänsterna

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: Olika regler för olika tjänsteföretag. Restaurangerna, hotellen, ­ hudvårdssalongerna, hund- och ­kattdagisen är några av de sektorer som får sänkta arbetsgivaravgifter.
LEDARE

”Krångligt, dyrt, en källa till fusk och ineffektivt för att öka sysselsättningen”, det är de dominerande och bistra remissvaren på regeringens förslag om sänkta arbetsgivaravgifter för tjänsteföretag.

Förslaget ska träda i kraft 2008 och gälla för restauranger, hotell, friser- och hudvårdssalonger, hund- och kattdagis, taxi, skomakeri och motorverkstäder.

Skatteverket har också levererat besk kritik för krångel och fusk. Regeringens ekonomiske rådgivare, professor Lars Calmfors, har likaså varnat för riskerna med fusk när tjänsteföretag har mycket att vinna på att hamna på rätt sida av regelsystemet.

Kritiskt företagarförbund

Det blir inte lätt att sälja korv på macken med sänkt arbetsgivaravgift, när det ska vara full avgift för bensinförsäljningen. Och en bilverkstad får sänkning för lagning av bil, men inte av buss, så hur ska det regleras och redovisas?

Främst de branscher som gynnas av förslaget är av lätt förklarliga skäl positiva.

Företagarförbundet liksom löntagarorganisationer är kritiska. Alla förordar generella regler och samma sänkningar i hela tjänstesektorn. ”Det skulle ge betydligt bättre sysselsättningseffekter om pengarna i stället användes för att anställa i kommunerna”, skriver t ex LO och Saco anser att ”uttaget av socialavgifter bör vara neutralt och likformigt”.

Priset på tjänster som riktar sig till hushållen är för högt för att det ska bli en stabil efterfrågan och stadigt växande sysselsättning i sektorn. Att jobben just nu ökar under högkonjunktur, när löntagarna dessutom fått kraftiga skattesänkningar och höjda reallöner i flera år, är inte överraskande. Många av dagens jobb är dock tillfälliga och tidsbegränsade anställningar som snabbt försvinner när konjunkturen dyker.

Nedgången förstärks

Sverige behöver de jobben. De traditionella industrijobben minskar och nedgången förstärks när konjunkturen vänder. Många av tjänste- och servicesektorns arbetsuppgifter är relativt enkla tjänster som vid en jämförelse med avancerade prylar och produkter framstår som dyra. Tanken att sänka kostnaderna för tjänster som riktar sig mot hushållen är riktig. Bäst vore dock att generellt sänka antingen arbetsgivaravgifterna eller momsen på alla sådana tjänster. Då skapas inga snedvridande konkurrenseffekter och jobben skulle bli långsiktigt mer stabila.

Även för vanligt folk

En halvering av arbetsgivaravgifterna kostar i stort 100 miljarder, hal­verad moms mindre. Det kan finansieras genom slopat överskottsmål under några år. Pengarna finns och det är en reform i linje med den jobbpolitik som regeringen säger sig vilja föra. Dessutom en reform för vanligt folk, inte bara för höginkomsttagare.

De privata jobben behöver bli fler. Då finns på sikt också större utrymme för fler jobb i offentlig sektor, i vården, skolan och omsorgen, så viktiga och angelägna tjänster för alla medborgare.

LA