ÅSIKT

De pensionerar folket – i förtid

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: MARTIN VON KROGH, AFTONBLADET BILD
LEDARE

Regeringens arbetslöshetspolitik slår inte bara mot dem som slåss om jobben utan också mot de allra mest utsatta, förtidspensionärerna, med små utsikter att någonsin komma tillbaka till arbetslivet.

Pensionerna har hamnat i den politiska hetluften sedan socialdemokraterna anklagat regeringen för att bryta mot pensionsuppgörelsen med beslutet att försämra ålderspensionen för förtidspensionärerna. 1,7 miljarder kronor ska sparas på dem som knappast har några förutsättningar att påverka sin inkomst och pension genom att arbeta.

Lavinartad ökning

Omkring 550?000 svenskar är förtidspensionärer. Människor som fått sjuk- eller aktivitetsersättning för att de har en sjukdom, ett funktionshinder, slitit ut sig i jobbet eller av andra skäl inte kan arbeta. Flest förtidspensionärer finns i åldrarna över 55 år men under senare år har det skett en närmast lavinartad ökning bland yngre.

Redan nu lever gruppen med sjukersättning (som förtidspension numera kallas) på knappa inkomster. De sitter i en fattigdomsfälla. När de fyller 65 år tycker regeringen att de ska får det ännu sämre.

Inkomstklyftan större

Beslutet innebär att bara 80 procent mot tidigare 93 procent av den så kallade beräkningsgrunden (tidigare inkomst) ska inkluderas när ålderspensionen räknas ut. Det kan för dem som förtidspensionerats redan vid unga år handla om flera hundralappar i månaden, kanske 500 kronor. Den sammanlagda försämringen kan bli 100?000 kronor eller mer.

Inkomstklyftorna mellan de förtidspensionerade och deras generationskamrater i arbetslivet kommer att vidgas år för år.

Socialdemokraterna anklagar nu regeringen för att bryta mot pensionsuppgörelsen från 1994 som de fem partierna s, m, fp, c och kd är överens om. Anna Hedborg, en av s-konstruktörerna av systemet, fick i efterhand uppdraget att utreda förtidspensionerna. Enligt henne var principen glasklar. Även förtidspensionärernas ålderspensioner skulle beräknas på grundprincipen om livsinkomsten.

För relativt unga människor slår en lägre beräkningsgrund år efter år hårt mot deras ålderspension. För samhället handlar det om svindlande summor. Framtidsskulden till förtidspensionärerna har av Socialförsäkringsutredningen beräknats till 731 miljarder.

Framtidens fattigpensionärer

Det är oerhört mycket pengar men problemet är inte att förtidspensionärernas ålderspensioner är för höga. Problemet är att förtidspensionärerna är så många och att antalet unga bland dem är oacceptabelt högt. Explosionen av antalet förtidspensionärer bär socialdemokraterna stort ansvar för. Det är den utvecklingen regeringen borde bryta med ökade rehabiliteringsinsatser och arbetsmarknadspolitiska åtgärder?–?inte cyniskt spara på de unga förtidspensionärerna och göra dem till framtidens fattigpensionärer.

LA

ARTIKELN HANDLAR OM

Politik