Ledare

Låt det aldrig ske igen

Av: 

Björn Fridén

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

LEDARE

”Allt för ofta tillåts världens svältkatastrofer blomma ut fullständigt innan insatser görs”

SVÄLTENS OFFER  Nio miljoner människor har drabbats av den svåra torkan på Afrikas horn. Enorma resurser måste avsättas av det nationella samfundet – denna svältkatastrof får inte upprepas.
SVÄLTENS OFFER Nio miljoner människor har drabbats av den svåra torkan på Afrikas horn. Enorma resurser måste avsättas av det nationella samfundet – denna svältkatastrof får inte upprepas.

I går inleddes den mödosamma processen att flyga in mat till det svältdrabbade Somalia. Svår torka har drabbat landet och matpriserna har skjutit i höjden. Varken jordbruk eller boskapsskötsel, vilket är människors huvudsakliga levebröd, räcker till för att föda befolkningen.

De första transporterna förväntas nå fram innan veckan är slut. Miljontals människor är fortfarande långt utanför FN:s räckvidd och tiotusentals har redan flytt undan svälten till Etiopien.

För två år sedan tvingades FN:s matprogram ut ur Somalia av den militanta grupperingen al-Shabab. Flera hjälp­arbetare förlorade livet.

al-Shabab förlorar mark

Afrikanska Unionens trupper har under året lyckats driva tillbaka al-Shabab tillräckligt för att göra det möjligt för FN att återuppta hjälpsändningarna.

Minerade vägar, förstörda flygfält och gammal personal som inte går att återfinna försvårar dock arbetet med att lindra skadorna från den väldiga torkan.

Det är det som är grunden för den logistiska mardröm som nu står i vägen för hjälpsändningarna. Att få i gång den väldiga apparaten att förse miljoner människor med mat är ingen smal sak. Att svältkatastrofen redan är ett fullbordat faktum försvårar självfallet saken ytterligare.

Tvingas lämna sin jord

FN kommer på grund av den rådande säkerhetssituationen bara upprätta hjälpläger på vissa specifika platser. Människor blir tvungna att ta sig dig på egen hand. De tvingas lämna sina hem och det jordbruk de ofta lever av.

Den långa startsträckan för hjälpinsatsen riskerar att göra svälten till en långvarig affär – även om den kan stävjas med hjälpsändningar. I och med att insatserna når folk först när de lämnat sina hem och kommit till FN:s läger står deras jord i träda. Därmed riskerar också stora delar av nästa års skörd att gå förlorad.

Det är därför hjälpsändningar som kommer först när svälten brutit ut inte kan lösa de grundläggande problemen. För den akuta situation som råder just nu är det självfallet helt rätt, men det måste gå hand i hand med insatser som gör att människor kan stanna vid sina jordbruk och säkra framtida tillgång till mat.

Kommer ofta tillbaka

Allt för ofta tillåts världens svältkatastrofer blomma ut fullständigt innan insatser görs. Det är också ett av skälen till att de kommer tillbaka till samma platser. Det internationella samfundet och G20 måste under de närmaste åren avsätta enorma resurser för att svältkatastrofen på Afrikas horn aldrig ska upprepas. Områdena måste bevattnas och vägar byggas.

Nio miljoner människor är drabbade den här gången. Låt det aldrig ske igen.

Publisert:

Ledare

Prenumerera på Ledarredaktionens nyhetsbrev

Få Sveriges bästa opinionsjournalistik med hjärtat till vänster direkt i din mailbox.

Ja, tack!