Mejla

Daniel Swedin

Lyssna på proffsen om flyktingbarnen

Publicerad:
Uppdaterad:

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Fler ensamkommande flyktingbarn lär anlända.
Foto: THINKSTOCK
Fler ensamkommande flyktingbarn lär anlända.

LEDARE

Året var 2010 när förre rikspolischefen Björn Eriksson gjorde en utredning som skulle underlätta mottagandet av ensamkommande flyktingbarn och ungdomar. Då kom det 2 393 ensamkommande till vårt land, men de problem som fanns då syns än.

Många ensamma barn blir kvar i ankomstkommunerna orimligt länge. Handläggningstiderna blir bara längre och ute i kommunerna saknas det platser i familjhem. Allt för många barn hamnar på jourhem eller HVB-hem, ibland ­tillsammans med ­kriminella och missbrukare.

Kommuner anmält sig själva

I år beräknar Migrationsverket att ­cirka 30 000 asylsökande barn och unga kommer till Sverige på egen hand, på flykt från krig eller armod.

Sju kommuner har nu Lex Sarah-­anmält sig själva till ­Inspektionen för vård och omsorg eftersom de inte upp­lever att de kan ta hand om barnen på ett bra sätt. Det ­råder brist på personal och det ­råder brist på boenden. Social­sekreterare går på knäna.

I veckan presenterade fackförbundet Akademikerförbundet SSR en enkät där 3 000 medlemmar som arbetar med barn i migrationsprocessen svarat på frågor om hur jobbet fungerar.

Vad vill de se?

Samverkan mellan olika myndigheter för att kunna planera mottagandet ­bättre, mer psykosocialt stöd till barnen, nya ­boenden som är anpassade för olika barns behov och att fler kommuner blir fullt ersatta ankomstkommuner för att ­avlasta de nio som är det i dag.

Behövs ett hållbart system

Dessutom föreslår man bland annat att Migrationsverket ska börja snabb­behandla asylansökningar från ensam­kommande och att man bör låta ensamkommande bo på folkhögskolornas internat ihop med svensktalande studerande.

I dag ska en flyktinguppgörelse mellan regeringen och oppositionspartierna presenteras, och förhoppningsvis har ­våra politiker lyssnat på proffsen.

Mycket tyder på att antalet ensam­kommande till Sverige kommer att vara högt även de kommande åren. Då behövs det ett system som håller över tid, både för barnen som kommer och för de som jobbar med dem.

Följ Aftonbladet Ledare på Facebook för att diskutera vidare och hitta andra spännande ledartexter.

Publicerad:

Ledare

Prenumerera på Ledarredaktionens nyhetsbrev

Få Sveriges bästa opinionsjournalistik med hjärtat till vänster direkt i din mailbox.