ÅSIKT

Dags att stoppa bostadsegoisterna

Foto: COLOURBOX
AKUT BYGGBEHOV 440 00 nya lägenheter ska stå klara om fyra år, enligt Boverket. Men byggandet stannar upp av slentrianmässiga överklaganden.
LEDARE

LEDARE. Bostadspolitik

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Det byggs så att det knakar. Både nyproduktionen av bostadsrätter och hyresrätter slår rekord, och enligt Statistiska Centralbyrån har inte antalet påbörjade lägenheter varit större än 1975. Då var Olof Palme statsminister, Flamingo-kvintetten och ABBA regerade på försäljningslistorna och miljonprogrammet var på väg att avslutas.

71 000 lägenheter om året

Det kommer inte att räcka. I juni kom Boverket med en behovsanalys som pekar på att 440 000 nya lägenheter måste stå färdiga om fyra år. Tittar man lite längre framåt, mot 2025, så måste det byggas upp emot 71 000 nya lägenheter årligen, om vi ska hålla jämna steg med befolkningsökningen och bygga ifatt underskottet på bostäder. På Årstafältet i södra Stockholm planerar man för att bygga en helt ny stadsdel.  6 000 nya bostäder, en grundskola, förskolor och idrottshallar ska uppföras. Men alla gillar inte det. Ett nätverk av boende vill hellre att Årstafältet blir en ”landskapspark” för dem som redan är lyckliga nog att bo i trakten. I våras överklagade man byggprojektets första etapp till Länsstyrelsen och nu har de överklagat hela ärendet vidare till mark- och miljödomstolen. Hela bygget på fältet försenas i minst ett år. Birgitta Adolfsson, talesperson för Nätverket Årsta-fältet, har i Tidningen Årsta/Enskede meddelat att nätverket tänker överklaga alla detaljplaner som tas fram för Årstafältet. Så hoppas man kväva byggplanerna så att de slipper nya grannar.

Investerar tappar lusten

Utstuderad bostadsegoism är nu inget unikt för Årsta. Många är det runt om i landet som slentrianmässigt överklagar bostäder. Inte för att vinna i sista instans, utan för att fördröja och försena byggstarter.

– Ibland tar det så lång tid att investeraren tappar lusten och då faller allting ändå. En liten byggherre har inte råd att vänta i två, tre år, har Göran Cars, professor i samhällsplanering vid KTH, sagt till Dagens Arena.

Visst, att medborgare ska ha något att säga till om hur mark ska användas och vad som ska byggas är demokratiskt viktigt, men möjligheten att överklaga offentliga beslut kan aldrig ha varit tänkt som att sätt att systematiskt förhala beslut om sådant man inte gillar.

Inför prövningstillstånd

Det är dags att införa prövningstillstånd för att kunna få en detaljplan överprövad i mark- och miljödomstolen. Då skulle domstolen bara pröva planer som man bedömer som juridiskt tveksamma och handläggningstider för byggprojekt skulle kunna kortas.

I sig löser det inte bokrisen. Men det kan i alla fall få stopp på de obstruerande egoister som gärna ser att bostadsbristen bara blir värre.

ARTIKELN HANDLAR OM