ÅSIKT

Regeringen skapar ett b-lag i lärarrummet

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: COLOURBOX
Att konkurrens bland lärare skulle leda till bättre skolor och göra yrket mer attraktivt är tveksamt.
LEDARE

I ett öppet brev, publicerat i Sydsvenskan, bjuder skolledningen på Malmö latinskola in utbildningsministern. "Gustav Fridolin (MP) är varmt välkommen till oss för att förklara och motivera för personalen hur det är en bra idé att hälften av dem ska få 30 000 kronor mer per år än den andra halvan."

60 000 lärare runt om i landet kommer att få en statlig lönehöjning på i snitt 3 000 kronor.  Det kostar 3 miljarder kronor. Med lärarlönelyftet vill regeringen höja statusen på läraryrket.

Skapar missämja

Det är bra att regeringen satsar på lärarna men är det här rätt sätt? Lärare som anses vara "särskilt skickliga" får ta del av stålarna. De övriga får snällt stå bredvid och se på när kollegorna får bättre betalt för samma jobb. Arbetsgivarna bestämmer vilka lärare som är mer värda än andra. Lärarfacken har visserligen varit med och tagit fram kriterierna men bekymren finns kvar. Satsningen riskerar att skapa ett a- och b-lag i skolan.

Jan Björklund (L) lanserade ett liknande system med förstelärare. Tanken är att lärare ska kunna göra karriär. Den som blir utvald får mer lön och en tyngre roll på skolan. Men en utvärdering som Statskontoret har gjort bland lärare visar den att reformen mest skapar frustration och missämja.

Bygger på tveksam idé

Bland annat menar lärarna i utvärderingen att det finns oklarhet kring tillsättningen av tjänsterna och att transparens saknas. Men också att reformen skapar splittring och för stora löneskillnader mellan anställda. 

Att konkurrens bland lärare skulle leda till bättre skolor och göra yrket mer attraktivt är tveksamt. Liksom idén att vi måste tävla mot varandra för att utvecklas. Skolan behöver mer samarbete och laganda - inte mindre. En lärare som gör bra ifrån sig ska vara generös i att dela med sig av sina erfarenheter till andra och stötta sina kollegor. Konkurens och hierarkier passar därför väldigt illa i skolvärlden.

Försämrar arbetsmiljön

Och det är precis det som skolledningen i Malmö latinskola lyfter i sitt öppna brev till utbildningsministern. På deras skola uppfyllde hälften av lärarna kriterierna för lärarlönelyftet. Det fick samtidigt den andra halvan av personalen att känna sig värdelösa, trots att skillnaden mellan de som fått del av satsningen och de som står utan är marginell. 

Ledningen avslutar sitt brev till Fridolin: "Just tillsammansarbete är det bästa sättet att utveckla en likvärdig undervisning. Den här lönedifferentieringen saboterar det arbetet och försämrar arbetsmiljön för samtliga lärare."

Följ Aftonbladet Ledare på Facebook för att diskutera vidare och hitta andra spännande ledartexter.