Mejla

Lina Stenberg

Att avslå sjukpeng har blivit en sport

Försäkringskassan ska inte göra sjuka sjukare

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Försäkringskassan vid Brommaplan
Försäkringskassan vid Brommaplan

Medan sjukskrivningarna ökar avslås allt fler ansökningar om ersättning. För den sjuke blir resultatet ofta att sjukdomen förvärras i takt med avslagen och kraven på att jobba ökar. Allt i en ond cirkel som inte sällan leder till misär.

Författaren Niklas Altermark kallar Försäkringskassan för en "avslagsmaskin" i boken med samma namn som just kommit ut.

Här beskrivs en myndighet som tolkar lagstiftningen hårdare än vad som är tänkt och som utgår från politiskt tajta mål som inte gäller.

Inom myndigheten verkar det ha skapats en hierarkisk kultur som uppmuntrar handläggare att avslå ansökningar mot högre lön – allt baserat på att hålla de genomsnittliga sjukskrivningsdagarna nere.

Hur skruvat är inte detta?

Det Försäkringskassan gör är i viss mån rättsosäkert. Den magiska gränsen i svensk sjukförsäkring inträffar vid dag 180, en gräns som äntligen har luckrats upp genom en politisk överenskommelse mellan regeringen och januaripartierna.

Det återstår att se hur stor tyngd handläggarna fortsatt kommer att lägga på läkarintyg grundat på "objektiva fynd, tester och observationer". Just kraven om "objektiva fynd" är något som Försäkringskassan drivit utan juridiskt stöd, och som drabbat personer med utbrändhet och ME-diagnoser.

Dessutom har fokuset i bedömningarna varit helt fel. Försäkringskassans handläggare utreder inte objektivt arbetsförmågan hos de sökande, utan granskar läkarintyg för att hitta brister i dessa, menar Altermark.

Resultaten av den här ordningen känner vi till.

En fjärdedel av de som enligt läkarbedömningar är för sjuka för att jobba får avslag av Försäkringskassan. Bördan förs därmed över på den enskilda – ofta svårt sjuka personer.

En del orkar överklaga och får rätt. Men av de som får avslag blir allt fler hänvisade till försörjningsstöd med allt vad det innebär.

2018 mottog 22 184 personer i Sverige försörjningsstöd trots att de enligt läkarintyg var för sjuka för att jobba. Detta är en ökning med nästan 50 procent sedan 2010 och många kommuner larmar om att trycket ökat nu under coronapandemin.

Avslagsmaskinen leder till djup fattigdom bland alldeles för många. Men detta kan väl aldrig vara en myndighets avsikt?

Under tidigare årtionden ansågs arbetsmiljön vara både grundproblem och lösning i sjukförsäkringsfrågan. Nu har den kopplingen försvunnit och allt läggs på den enskilda individens axlar.

Att Försäkringskassan med sina avslag för över kostnaden för landets sjuka på kommunerna slår också fel.

Vi måste börja se grundproblemet: att alldeles för många blir sjuka. Och att svenska myndigheters främsta uppdrag faktiskt är att hjälpa medborgarna att bli friska.

Publisert:

LÄS VIDARE

Ledare

Prenumerera på Ledarredaktionens nyhetsbrev

Få Sveriges bästa opinionsjournalistik med hjärtat till vänster direkt i din mailbox.