Sex miljarder räddar inte vården, Kristersson

Statsministern håller inte vad han har lovat

Ebba Busch, Ulf Kristersson, Jimmie Åkesson och Johan Pehrson berättar att vårändringsbudgeten kommer att innehålla sex extra miljarder till regionerna.

I förra veckan meddelade Region Skåne att universitetssjukhuset i Lund måste spara 240 miljoner. Det motsvarar hundratals tjänster. Några garantier för att vården inte drabbas går inte att ge.

Beskedet från Skåne följer mönstret. Redan i höstas meddelade Region Sörmland att 700 anställda skulle varslas. I Region Värmland har det talats om 300 och från Östergötland kom nyligen beskedet att 900 anställda ska bort.

Dessutom har vi ju situationen i Göteborg där Sahlgrenska sjukhuset kan behöva minska personalen med 2 000.

Inte förvånande

Ingen borde vara förvånad. Vården har befunnit sig i kris länge, men inflationen som bland annat drivit upp pensionskostnaderna har gjort den akut. Sveriges Kommuner och Regioner menar att alla regioner utom en kommer att gå med underskott. Totalt fattas det 24 miljarder.

Regeringen har dock tagit situationen med ro. I alla fall tills Ulf Kristersson för en knapp månad sedan plötsligt i TV4 lovade att inga vårdanställda skulle behöva sägas upp.

Besked till sist

Sedan dess har inte minst den politiska oppositionen utan framgång försökt få statsministern att berätta vad han egentligen menade – tills nu. Nu har regeringen nämligen meddelat att det kommer att finnas pengar, sex miljarder kronor, till vården i vårbudgeten som presenteras i april.

Av de 24 miljarder som saknas skjuter nu alltså regeringen till sex. Det motsvarar knappast förhoppningarna som Kristersson väckte med sitt löfte i TV4. Och det kommer inte att stoppa personalminskningen på landets sjukhus.

Uppfostrande förmaning

Det hindrar inte Kristersson från att skicka med lite uppfostrande förmaningar. Han tycker att ”byråkratin vuxit väsentligt”. Regionerna har alltså sig själva att skylla. Nu förväntar sig statsministern att landets sjukvårdspolitiker ”kommer att fatta kloka beslut” om hur de ska använda pengarna.

Som en äldre släkting som ger ett barn en tjuga och samtidigt förnumstigt berättar att den inte ska gå till godis.

Låt oss försiktigt påminna om att det inte är landets regionpolitiker som inrett privatgym för hundratusentals kronor.

Långt ifrån tillräckligt

Det är naturligtvis bra att regeringen skjuter till pengar och sex miljarder är mycket, även om det är långt ifrån tillräckligt. Det är också bra att beskedet om vad Kristerssons löfte faktiskt är värt till sist kommer. Nu vet regionerna vad de har att spela med.

Men om Ulf Kristersson tror att det här kommer att stoppa nedskärningarna eller att beskedet löser honom från hans löfte tar han fel. Krisen i sjukvården är en av de största frågorna i svensk politik. Och dagens budgetnyhet kommer inte att minska oron.