ÅSIKT

Är det i Sverige jag bor eller ?

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

Bor jag i det landet? Man kan minnas Gun-Britt Sundströms roman ”Maken” som en av vår tids viktigaste samtidsromaner, fylld av djupt originella feministiska reflektioner och av en yngre generations möte med välfärdssamhällets ibland tungfotade självklarheter. Helt vid sidan av detta viktiga påminner jag mig Sundströms snabbt förbipasserande bekännelse i boken: hon skriver att tiden är så knapp, att hon bara hinner läsa ledarsidorna, för att följa med vad som händer i världen.

Just i det tillståndet befinner jag mig sedan månader tillbaka. En snabb halvtimme på morgonen med diskret P2-musik, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet och deras, ofta, ganska snarlika ledarsidor. Jag läser, som i går, och undrar vilket land jag lever i och om de ohyggliga flodvågorna i Asien också översvämmat Sveriges något stillsamma demokratiska civilisation.

Enligt Svenska Dagbladet har vi levat i ”enväldets tid”, i varje fall till nu. Uttrycket är ”det nya enväldet” och det styrs sedan något knappt decennium av Göran Persson. ”Envälde” – såväl den lagstiftande som verkställande makten samlad hos en enda person, som på den karolinska tiden. Ledarskribenten är djupt allvarlig. Göran Persson som Karl Xll eller kanske snarare Karl X Gustav.

I Dagens Nyheter är inte det svenska enväldet historiskt-monarkistiskt utan förklätt till öststatskommunism: ”Statsminister i öststatskläder”, analyserar en ledarskribent så gott hon kan. Följande punchline sammanfattar tänkandet: ”Det är inte utan man undrar om inte till och med de gamla Sovjetledarna skulle imponeras över längden på Göran Perssons fingrar.” Gammal öststatskultur avtäcks tydligare dag för dag, är ett annat omdöme, troget DN:s tradition att jämföra Sverige med DDR.

Inga-Britt Ahlenius, som gjort större delen av sin karriär i dessa inhemska öststatsstrukturer, anlägger i en krönika naturligen ett annat perspektiv.

Den svenska staten är inte sovjetiskt massiv utan fragmentariserad och svag. En kontrast är, påpekar hon, den italienska effektiviteten. Den som vet något om den italienska staten ser med säkerhet ett annat orsakssamband:

Det faktum att den italienska statsapparaten är fragmentariserad och extremt svag ger utrymme för särskilda insatser av initiativrika chefer, exempelvis i landets krismyndighet.

På Dagens Nyheters ledarsida tas också större historiska grepp, dock inte så långt tillbaka som till det karolinska enväldet. Vår baklängesresa stannar vid 1809 och den traumatiska fosterländska förlusten av Finland.

Under detta 1800-tal, möjligen också med hjälp av Esaias Tegnér, blev grunden till folkhemmet och välfärdsstaten lagd, heter det. Texten är skriven av Henrik Berggren.

Jag erinrar mig hans utmärkta avhandling om det unga Sverige, där demokratiska och progressiva ungdomsrörelser från tidigt 1900-tal i kamp med 1800-talets överhetsideologi och brist på demokrati kämpade för att bygga välfärden och folkstyret.

De borgerliga ledarsidornas Sverige: öststat, sovjetiskt, envälde och 1800-tal.

Ur P2 strömmar Beethovens vackraste violinkonsert.

Olle Svenning

ARTIKELN HANDLAR OM