FEGISAR

Publicerad:
Uppdaterad:

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

21 APRIL 2009. Nästa vecka, den 1 maj, börjar den nya äktenskapslagen att gälla och äntligen ges homosexuella rätten att ingå äktenskap. Men kommer kyrkklockorna att ringa för alla?

Flera frikyrkosamfund vill fortsätta vägra viga samkönade par och avstår därför från vigselrätten. Debatt pågår inom Svenska kyrkan. Glädjande nog har en majoritet av kyrkans stiftsstyrelser sagt ja till vigsel av samkönade par. Framsynta biskopar som exempelvis ärkebiskop Anders Wejryd och biskop Martin Lind i Linköping driver också denna linje.

Varningsklockorna borde ringa

Kyrkomötet, Svenska kyrkans högsta beslutande instans, har vid flera tillfällen sagt att vigselrätten ska behållas. Ändå går nio av kyrkans biskopar ut och förespråkar att kyrkan avstår vigselrätten.

I gruppen finns hela spektrat av åsikter – alltifrån Caroline Krook i Stockholm som är för samkönade äktenskap till Ragnar Persenius i Uppsala som är emot. Redan här borde varningsklockorna ringa för den som försöker förstå biskoparnas utspel. Det luktar mer taktik än genomtänkt teologi.

Försöker komma undan frågan

Att kyrkan numera är fri från staten och lever i ett mångkulturellt samhälle anges som skäl att avstå vigselrätten. Men ingen drev att kyrkan skulle slopa vigselrätten då kyrkan skildes från staten. Varför gör de det nu? Jo, nu handlar det om att försöka komma undan frågan om samkönade äktenskap. Tror de.

I riksdagens beslut ligger tyvärr en så kallad väjningsrätt för enskilda präster som inte kan tänka sig att viga homosexuella. Det är olyckligt. Det allra mest raka vore att staten ger enbart de samfund som ställer upp på den könsneutrala lagen vigselrätt. De andra får avstå.

Nu är beslutet som det är. Frågan som kyrkan bör ställa sig är: ska vi fortsätta att diskriminera homosexuella par? Nej, borde det självklara svaret vara. I stället för att tydligt ta ställning för samkönade pars rätt att ingå äktenskap surrar Krook, Persenius och de andra om att kyrkan inte borde ha det juridiska ansvaret.

I stället för att teologiskt och praktiskt bilda motstånd mot den diskriminering som i århundraden pågått mot homosexuella hukar biskoparna och ropar: låt oss slippa viga!

Det är fegt och löser på sikt ingenting.

Något som bör värnas

Kyrkbröllopet har en lång tradition i vårt samhälle och en folklig förankring. Staten tilltror Svenska kyrkan förmågan att förrätta vigsel och vill fortsätta att lägga ut uppdraget på entreprenad till henne.

Att vi i svensk folkrörelsetradition har en stat som låter det civila samhället medverka i för samhället angelägna uppgifter är något som bör värnas och som i högsta grad hör samman med svensk folkkyrkotradition. Att biskoparna så oreflekterat vill överge denna kyrkosyn och samhällssyn är beklagligt. Vill de avstå begravningsverksamheten också?

Måtte kyrkomötet i höst säga NEJ till biskoparna och JA till vigsel av samkönade par.

HK

Publicerad:

Ledare

Prenumerera på Ledarredaktionens nyhetsbrev

Få Sveriges bästa opinionsjournalistik med hjärtat till vänster direkt i din mailbox.

ÄMNEN I ARTIKELN