ÅSIKT

Dags att ta strid för jordbruksreformen

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

8 juli 2002. Slösaktig. Miljöförstörande. Egoistisk. Adjektiven för att beskriva EU:s jordbrukspolitik är inte smickrande.

På onsdag ska EU-kommissionen presentera sin halvtidsöversyn av jordbrukspolitiken. Utkastet från den ansvarige kommissionären, Franz Fischler, har fått den franska statsledningen att gå i taket. Fischler vill föra över pengar från dagens produktionsstöd till miljöåtgärder och landsbygdsutveckling. Direktstöden ska minska och ett tak införas för bidragen till de största lantbruken.

Ett steg i rätt riktning

Nu glöder telefonledningarna av arga samtal till Fischlers kollegor från de länder som skulle missgynnas av reformförslagen. Frankrikes jordbruksminister Hervé Gaymard har redan sagt att förslagen har grundläggande fel och att en reform bör vänta.

Fischlers utfasning av direktstöden med 3 procent per år är för långsam. Jordbrukspolitiken kostar redan 360 miljarder kronor om året och bidragen till dagens medlemmar måste minska för att ge utrymme för utvidgningen. Ändå är tankarna ett steg i rätt riktning. Det blir ett test för EU-kommissionens självständighet om den lyckas lägga fram rejäla reformförslag. Om kommissionen antar förslaget på onsdag finns det en bra grund när jordbruksministrarna möts 15–16 juli.
Gammalmodiga Frankrike behöver en motvikt

Oddsen är dock dåliga för en överenskommelse med Frankrike, innan de kommande WTO-förhandlingarna tvingar fram en omprövning. Ändå bör Margareta Winberg driva reformkraven hårt. Det svenska jordbruket har till del redan genomfört den förändring som EU nu diskuterar, och det behövs en motvikt bland jordbruksministrarna till Frankrikes gammalmodiga inställning. Inför världstoppmötet i Johannesburg krävs tydliga signaler om en förändrad jordbrukspolitik med ökat marknadstillträde för u-länderna och avskaffade exportsubventioner.

Nya jobb på landsbygden

En snabb neddragning av direktstöden, mer pengar till naturvård och nya jobb på landsbygden är viktiga delar av reformen. Sverige bör också stödja kommissionens förslag att länka ekonomiska stöd till miljövillkor för lantbrukarna, så kallad cross-compliance. En strategi för att minska användningen av farliga bekämpningsmedel och miljöskatter på konstgödsel är andra viktiga åtgärder. Så kan det miljövänliga jordbruket bli en framtidsbransch som stärker Europas konkurrenskraft i stället för att försvaga den.

ME