ÅSIKT

Se upp för timpoliser

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

Det gränsar ibland till privat rättsskipning

30 JULI 2002. Den svenska polisen behöver mer resurser. Om detta råder det i praktiken politisk enighet, även om moderatledaren Lundgren i helgen försökte spela upp polisbristen till en valfråga. Dagens poliskår räcker helt enkelt inte till för att förhindra och utreda de brott som begås. I årets budget satsar också regeringen drygt 1,8 miljarder under fyra år på fler poliser.

Effektivisera polisen

Det är alltså inte den frågan som Polisverksamhetsutredningen haft att svara på. I går överlämnade den sitt slutbetänkande till justitieminister Thomas Bodström. Utredningens uppdrag har varit att lösa två viktiga frågor för polisens effektivitet.

Vilka av dagens polisuppgifter skulle kunna hanteras av andra myndigheter och hur ska de speciella problem som uppstår för polisen i glesbygden tacklas?

Redan förra året pekade utredarna på en rad uppgifter de menar att polisen skulle kunna lämna ifrån sig. Det handlar till exempel om tillstånd att använda offentlig plats eller att driva hotellrörelse och om ansvaret för övergivna gruvhål. Dessutom föreslår man att hittegodshanteringen ska läggas ut på entreprenad. Det är rimligt att polisen slipper dessa uppgifter.

För att lätta på problemen i glesbygden vill utredningen se ett slags timpoliser. Ordningsvakter ska kunna anställas för att genomföra en del av de uppgifter polisen annars skulle ha gjort. Dock alltid under polisens ledning.

En handräckning

Förslaget innebär att speciellt utvalda och utbildade ordningsvakter till exempel skulle kunna hjälpa polisen vid bråk eller med att inspektera en brottsplats. De specialutbildade ordningsvakterna skulle också kunna få i uppdrag att fotpatrullera eller rycka in när till exempel socialtjänsten behöver handräckning.

Det är ett lockande förslag, inte minst i glesbygden där avstånden gör att många upplever att ordningsmakten är alltför avlägsen. Samtidigt kan ett slags springvikarier hos polisen föra med sig allvarliga risker.

För viktig för privatisering

Redan i dag svarar privata vaktbolag i praktiken för ordningen på många platser i samhället. Det gränsar ibland till privat rättsskipning.

En utveckling där gränsen mellan en ordningsvakt på ett privat uppdrag, till exempel på en krog eller ett kollektivtrafikföretag, och en polis suddas ut ytterligare skulle kunna få mycket betänkliga följder.

Enligt förslaget ska systemet med timpoliser prövas i fyra län. Om det försöket ska genomföras måste det utvärderas mycket noga, inte minst ur rättssäkerhetssynpunkt. Polisens verksamhet är alltför viktig för att privatiseras.

IP