ÅSIKT

Ansvarslöst att ställa FN åt sidan

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

Spionage. Påtryckningar. Infiltration.

Ambassadör Rolf Ekéus var öppenhjärtig när han framträdde i radions Godmorgon världen. Han avslöjade amerikanska påtryckningar på FN:s vapeninspektörer i Irak, som han ledde 1991–1997.

Intervjun med Ekéus kommer samtidigt med nya uppgifter om ett krig mot Irak. George Bush och Tony Blair är överens om ett angrepp, skriver tidningen The Guardian. En artikel i New York Times om ett planerat blixtanfall mot Bagdad visar att den militära planeringen fortsätter.

Tony Blair tycks sätta Storbritannien på krigsfot, trots motstånd inom labourpartiet. Ett stort antal reservister kallas in från september. London drar bort trupper från Balkan och från planerade Nato-övningar.

Nyligen sa Blair att det finns stöd i gamla FN-resolutioner för ett krig mot Irak, om landet inte släpper in de nya vapeninspektörerna Unmovic. Experter på folkrätt häpnade.

Natos försvarsministrar ska tala om Irak på sitt möte 24–25 september. Då kan kriget vara nära förestående. Irak kan sedan bli huvudfrågan på EU-toppmötet i Bryssel 23–24 oktober och överskugga förhandlingarna om EU:s utvidgning.

Frankrike och Tyskland har tidigare gått emot de amerikanska angreppsplanerna. På senare tid har uttalandena blivit försiktigare. I gårdagens Le Monde undviker den franske utrikesministern att kritisera USA. Jacques Chirac och Gerhard Schröder talar om Irak i dag, i tyska Schwerin.

Det finns goda skäl att misstro den irakiska diktaturen och dess arbete med massförstörelsevapen. Iraks nej till de nya vapeninspektörerna är allvarligt. EU, Ryssland och arabvärlden måste tillsammans med FN öka trycket på Saddam Hussein att släppa in Unmovic.

De ansträngningarna behöver mer tid och amerikanskt stöd.

Men det är ansvarslöst att ställa FN åt sidan och börja ett krig, som skulle drabba civilbefolkningen hårt och öka våldet i andra delar av Mellanöstern.

Ett krig mot Irak skulle vara förödande för kontakterna med arabvärlden och skaka om relationerna till Ryssland. Höjda oljepriser under en konflikt skulle fördjupa den ekonomiska krisen och även leda till nya konflikter inom EMU.

Det är dags att visa att EU:s gemensamma utrikespolitik har en innebörd genom att stödja Kofi Annan och FN. Till och med den militära giganten USA är beroende av Europas ekonomiska styrka. FN:s säkerhetsråd måste ta besluten om Irak, inte USA på egen hand. Nu kan det fortfarande löna sig att försöka påverka Bushadministrationen. På EU-toppmötet i oktober är det antagligen för sent.

Rolf Ekéus tog strid för FN:s självständighet. Det gjorde han i en lång svensk tradition av stöd till världsorganisationen.

Ett amerikanskt angrepp mot Irak handlar inte bara om krigets direkta följder för civilbefolkningen och regionen. Det gäller också FN:s sammanhållning eller sönderfall.

Det är värt att hålla i minnet, när propagandakampanjen för ett krig drar i gång.

Mats Engström

ARTIKELN HANDLAR OM