Mejla

Eva Franchell

Föräldrar med attitydproblem

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Tidstypiskt fenomen Elevers krav på att få ledigt för att åka på semesterresor är typiska för vår tid – respekten för skolplikten har försvunnit.
Tidstypiskt fenomen Elevers krav på att få ledigt för att åka på semesterresor är typiska för vår tid – respekten för skolplikten har försvunnit.

LEDARE

Är Thailandsresan viktigare än skolan?

Frågan ställs av Viktoria Björklund som är rektor på Kråkbergsskolan och Kläppenskolan i Luleå kommun. I en ­artikel på DN Debatt menar hon att respekten för skolan har ­eroderat. Elever söker ledigt för att åka på semester, idrottsuttagningar och dansläger.

Hel termins frånvaro

I skollagen står att elever får beviljas kortare ledighet för ­enskilda angelägenheter och om synnerliga skäl finns kan även längre ledighet beviljas. Förr betydde det att eleverna fick ledigt för att åka på begravning, men när blev Thailandsresan ett synnerligt skäl? En veckas ledighet per termin ger faktiskt en hel termins frånvaro under nio år i grundskolan.

– Föräldrarna har ett attitydproblem. Rektorerna ska känna att de har rätt att säga nej, ­menar utbildningsminister Gustav ­Fridolin.

Men de här Thailandsledigheterna är ändå tidstypiska. Respekten för skolplikten är borta. Om skolan inte ställer upp kan man alltid välja en ­annan. På den fria skolmarknaden har rektorerna fått svårare att säga nej.

Att hela skolan är i gungning, kan man också konstatera efter att ha läst Skolinspektionens rapport som presenterades i går. Den bygger på fem års ­inspektioner av 6 000 skolor och enkätsvar från 400 000 elever, lärare, rektorer och föräldrar.

Den är ingen rolig läsning.

Nio av tio kommuner får ­kritik för brister i styrningen av skolorna. Rektorerna lämnas ensamma med en massa administrativa uppgifter och hinner i sin tur inte leda lärarna i deras pedagogiska gärning. Lärarna känner sig övergivna och i slutändan är det eleverna som drabbas.

Skolinspektionens general­direktör Ann-Marie Begler konstaterar att det finns kommuner med målsättningen att 75 ­procent av eleverna ska klara skolans mål. Det innebär att 25 procent ska misslyckas. Kommuner och friskolor har inte ­kontroll över sin egen verksamhet och när allt faller samman är det inte konstigt att de elever som har råd drar till Thailand. Om skolan skiter i mig, kan jag strunta i skolan.

Måste skärpas

Gustav Fridolin menar att staten­ bör ta ett större ansvar och så är det nog. Skolverket och Skolinspektionen måste styra upp kommunerna som får stötta rektorerna så att de kan leda lärarna mot målet att 100 procent av eleverna klarar målen­. Organisationen måste skärpas. Skolan kan aldrig vara en semesterresa.

Av: 

Eva Franchell

Publisert:

Ledare

Prenumerera på Ledarredaktionens nyhetsbrev

Få Sveriges bästa opinionsjournalistik med hjärtat till vänster direkt i din mailbox.

Ja, tack!

ÄMNEN I ARTIKELN

Eva Franchell