Mejla

Irene Wennemo

Allt fler blir sjuka i tuffare arbetsliv

Publicerad:
Uppdaterad:

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Foto: Försäkringskassan
Försäkringskassan har analyserat korta sjukskrivningar.

Alliansregeringen har i snart åtta år försökt minska utanförskapet med en kombination av piska och morot.

Piskan var försämrade sjuk- och arbetslöshetsförsäkringar. Det blev svårare att kvalificera sig till dem. Ersättningen blev lägre.

Moroten var jobbskatteavdraget som skulle göra det mer lönsamt att arbeta jämfört med att få ersättning.

Att arbetslösheten trots dessa insatser ligger kvar på en rekordhög nivå känner de flesta till.

Sjuktalet ökar

Men sjukskrivningarna har också börjat öka kraftigt. Anders Borgs hästkur mot utanförskapet verkar ha haft en tveksam effekt på patienten.

I fredags kom en ny studie från Försäkringskassan som visade att även korttidsfrånvaro vid sjukdom ökar.

Alltsedan införandet av karensdagen och arbetsgivarnas sjuklöneperiod på 90-talet har kortare sjukfrånvaro legat påfallande lågt och stabilt. I ett Sverige med hög arbetslöshet och många tillfälla anställningar har många gått till jobbet fast de varit rejält förkylda.

Sjuk och "jobbar hemma"

Eller har man - om man varit tjänsteman, med friare arbetstider - sagt att man sjuk och "jobbar hemma". Ja, det gäller inte bara tjänstemän. Även ministrarna verkar ha satt detta i system.

Desto märkligare och mer bekymmersam är den uppgång i korttidsfrånvaro som nu visar sig.

Karensdagen gör det fortfarande mycket dyrt att vara borta vid sjukdom. Det är alltjämt så att många riskerar jobbet om de är sjukskrivna vid återkommande tillfällen.

Att sjukskrivningarna trots detta ökar är ett tecken på att något fungerar dåligt i mötet mellan arbetslivet och de som jobbar.

Bortglömd arbetsmiljö

En förklaring kan vara nedprioriteringen av arbetsmiljöarbetet. Alliansregeringen började sin tid vid makten med att göra stora nedskärningar i det statliga arbetsmiljöarbetet, lägga ned Arbetslivsinstitutet som forskade om arbetsmiljö och dra ned resurserna till arbetsmiljöutbildningar.

Mycket talar för att ökningen av sjukskrivningarna hänger samman med att arbetslivet har blivit allt tuffare. Signalerna från regeringen till de svenska arbetsgivarna har varit tydliga under denna tid. Det är slut med daltandet med de anställda. Det är individens ansvar att hålla sig frisk och arbetsför.

Priset för detta verkar vara att utslagningen av arbetslivet börjar öka igen. Det är en oroväckande utveckling. 

avIrene Wennemo

Publicerad:
ARTIKELN HANDLAR OM