ÅSIKT

Nu kan Andersson bygga nya Sverige

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: IZABELLE NORDFJELL/TT
STIMULERANDE FÖRSLAG Peter Eriksson (MP) och Magdalena Andersson (S).

23 juni 2016

Bostäder

I tisdags sprack de bostadspolitiska samtalen mellan högerpartierna, regeringen och Vänsterpartiet. Enligt allt att döma av ett enda skäl: de så kallade allianspartierna ville inte bjuda Stefan Löfven på prestigen att ha fått till en symboliskt viktig uppgörelse.

De 22 förslag som finansminister Magdalena Andersson och bostads­minister Peter Eriksson presenterade efter att överläggningarna havererat är faktiskt inget som M, C, L och KD kan vara emot – eftersom många av dem faktiskt kommer från alliansen.

Förenkla byggandet

Det handlar om att ge kommuner möjlighet att bygga på mark staten äger och att öka det industriella byggandet genom förenklade regelverk och minskade krav på detaljplaner. Bland annat. Högerpartierna ville gå längre när det gäller att mjuka upp bullerregler och strandskyddet, men den stora skilje­linjen är att regeringen vill ha subventioner, ett särskilt investeringsbidrag till bostadsbolag som bygger nya hyresrätter. Under socialdemokratins storhetstid var fokus jämlikhet och solidaritet. Det påverkade hur man byggde ut välfärden och utformade transfereringssystem. Men det har också påverkat hur Sverige rent fysiskt ser ut.

Barnrikehus och miljonprogram

Ibland pratar man om den politik, som gav oss barnrikehus och miljonprogram, för social ingenjörskonst. Politiken hade en idé om hur det goda samhället skulle se ut och hur människorna i samhället skulle bo och leva. Och politiken pröjsade. I nästan vartenda svenskt samhälle är det arkitektur – och därmed politik – från 1900-talets mitt som dominerar. Så kom fastighetsbubblan, förslummade förorter, 90-talskris och den sociala bostadspolitiken begravdes. Statens plånbok stängdes, byggandet minskade och hela bostadsområden revs.

År 2007 avskaffade regeringen Reinfeldt alla begränsningar av möjligheterna att omvandla hyresrätter tillbostadsrätter. Dessutom tog de bort investeringsstöden och räntebidraget för nybyggnad av bostäder. Politikerna lät bostadsmarknaden haverera, dels genom att slopa statliga subventioner till bostadsbyggande, dels med en skattepolitik som fått bostads­priserna att raka i höjden.

Stor bostadsbrist

Vi lever med effekterna av det nu. Bostadsbrist nästan överallt och enligt Boverkets beräkningar behöver Sverige 700 000 nya bostäder. På marginalen kommer förstås det som Eriksson och Andersson presenterade i går ge effekt, men utmaningen är så mycket större.

Regeringen måste våga ta sig an sådant som ränteavdragen och bostadsbeskattningen och den måste våga säga att den sociala bostadspolitiken är på väg till­baka. Till slut handlar det om politik och en konflikt om hur Sverige ska se ut i framtiden. De hus som byggs under de kommande åren kommer vi att leva med i kanske 100 år. I de bostadspolitiska vägval som görs nu skapar regeringen Löfven det nya Sverige. Det är därför alliansen kan svälja begränsade detaljplanekrav men absolut inte investeringsbidrag till hyresrätter. De har helt enkelt en helt annan vision om hur det goda samhället ser ut.

avDaniel Swedin

ARTIKELN HANDLAR OM