ÅSIKT

Bara prata om miljön räcker inte

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

13 DECEMBER 2007. ”Vi behöver den politiska viljan”, förklarade statsministern i går om klimatet. ”Det är dags att leverera beslut”, fortsatte Fredrik Reinfeldt på den gemensamma pressträffen med Al Gore och Rajendra Pachauri, ordförande i FN:s klimatpanel.

Reinfeldt har rätt. Den enorma uppmärksamheten kring växthuseffekten under senare tid har ännu inte lett till den politiska omsvängning som behövs. Klimatförhandlingarna på Bali går trögt.

Frågan är vilka åtgärder som allianspartierna själva tänker genomföra.

Utsläppen har minskat …

Den tyska regeringen presenterade förra veckan ett ambitiöst program mot klimatförändringarna.

Här i Sverige har alliansens partiledare varit på turné bland gröna företag som visat upp sitt kunnande. Miljöministern tar glädjeskutt över att de svenska utsläppen minskat sedan 1990, en period som dominerats av socialdemokratiska regeringar.

Statsministern har däremot inte lanserat någon egen klimatstrategi som lever upp till retoriken. Hittills har regeringens politik mest varit steg tillbaka.

… men kan öka igen

Trafiken är en av de största källorna till växthusgaser. Regeringen valde tidigt att låta pengarna från trängselskatten gå till motorvägar, inte till kollektivtrafik. Det blev stöd till miljöbilar, men ingen miljöskatt på flyget. Nu kan flygets utsläpp öka när regeringen drar undan grunden för SJ:s trafik i södra Sverige genom ökad konkurrens.

”Klimatmiljarden” i budgeten visade sig bygga på besparingar på andra områden, som biologisk mångfald. Pengarna till klimatinvesteringar i kommunerna minskar och framgångsrika satsningar på att spara energi kan inte fortsätta.

Även internationellt har Fredrik Reinfeldts uppträdande varit vacklande. Statsministern välkomnade snabbt George Bush klimatutspel i våras, utan att ställa krav på USA att låta FN sköta förhandlingarna. Miljöminister Andreas Carlgren fick i efterhand korrigera statsministern.

Regeringen har tillsatt en klimatberedning som ska försöka nå samförstånd mellan riksdagspartierna. Det betyder inte att arbetet i regeringskansliet behöver vänta. Det finns redan en rad bra förslag som regeringen snabbt kan genomföra.

Ett av dem är den kilometerskatt för lastbilstrafiken som Andreas Carlgren redan utlovat.

Sverige kan göra mer

Allianspartierna borde också uppfylla sina löften från valrörelsen om satsningar på energieffektivitet. EU håller på att ta fram krav på hur mycket el en rad produkter får dra, från kylskåp till tv-apparater. Arbetet går trögt och Sverige skulle kunna göra mer för att få fram beslut, som i sin tur kan påverka Kina och Indien.

Alliansens partiledare kan åka på hur många turnéer som helst, det är handlingarna som räknas.