Cederschiöld ute och virrar

Uppdaterad 2011-03-09 | Publicerad 2007-11-22

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

22 november 2007. Har ingenting hänt på femton år? Klimatdebatten verkar ha gått Carl Cederschiöld förbi. Regeringens förhandlare skissar på en trafikuppgörelse för Stockholm med samma gamla recept som Bengt Dennis använde år 1992.

Motorvägar väster och öster om huvudstaden. Mer kollektivtrafik, men inte tillräckligt för att värna miljön.

Dennispaketet kollapsade. Cederschiölds diskussioner pågår för fullt. Ett avtal ska vara klart till 1 december, men kanske dröjer det lite till.

Miljöanalyserna ger en skrämmande bild. Koldioxidutsläppen från vägtrafiken i Stockholmsområdet kan öka med nästan 80 procent fram till år 2030. Cederschiölds förslag minskar bara utsläppen marginellt. Det är ohållbart och strider mot riksdagens miljömål.

Miljön kommer inte först

Miljön har inte styrt arbetet med trafikpaketet, utan blivit en fråga som man försöker hantera i efterhand när ringleden för bilar redan är inritad på skisserna.

Carl Cederschiöld lägger huvudansvaret för att få ned utsläppen någon annanstans. Bilarna måste bli renare. Staten bör överväga en kilometerskatt för lastbilar och bussar.

Det är inget fel på de förslagen men förhandlaren går vilse när han påstår att investeringarna i motorvägar har liten påverkan på klimat och miljö. Infrastrukturen är viktig. Den påverkar hur bebyggelsen ser ut generationer framåt.

Sågar projektet

Så blir det till exempel med den motorväg som nu lanseras under namnet Förbifart Stockholm. Priset för Cederschiölds motorväg blir ingrepp i den känsliga naturen på Mälaröarna och i kulturminnena på Lovön. Samt minst hela 25 miljarder kronor.

Statens institut för kommunikationsanalys, Sika, sågar Vägverkets utredning av det gigantiska projektet. Sika frågar: ”Ska nya bostadsområden och regional utveckling verkligen planeras utifrån förutsättningen att en ökad utglesning och fortsatt ökad biltrafik blir nödvändig?”

Inga val

Enligt institutet kommer endast en bråkdel av trafiken på Förbifart Stockholm att passera huvudstaden. Alternativet Diagonal Ulvsunda är bättre för att lösa upp dagens trafikproppar.

En miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla flera alternativ. Det verkar regeringens förhandlare ha struntat i. Cederschiöld presenterar inte något alternativ utan ringled men med höjda trängselavgifter där pengarna öronmärks för kollektivtrafik.

Oppositionen inte lyckliga

Oppositionen är missnöjd. Socialdemokraterna vill ha mer pengar till kollektivtrafiken och fler miljöinitiativ. De riskerar ändå att få del av betongstämpeln genom sitt stöd till Förbifart Stockholm.

Det är viktigt för hela Sverige att trafiken i Stockholm fungerar. Men varför i hela friden ska skattebetalarna i Östersund och Mönsterås finansiera Carl Cederschiölds klimatchock?

ME