ÅSIKT

Investera i Sverige

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: AFTONBLADET BILD
Fram med pengarna Direktörerna borde investera vinsterna i stället för att låta dem gå i andra fickor.
LEDARE

De rekordvinster som svenska storföretag just nu presenterar är inte resultatet av direktörernas borgerliga sympatier. Inte ens rekordutdelningarna till aktieägarna, över 100 miljarder kronor enligt prognoserna, är en hjälpande hand till alliansen.

Den socialdemokratiska partisekreteraren Marita Ulvskogs konspiratoriska funderingar kastar inget ljus över ägarnas ansvar och den svenska industrins långsiktiga framtidsutsikter. Tvärtom riskerar hela frågan om kvartalskapitalismen och direktörernas girighet att trivialiseras.

Industrin i Sverige gör rekordvinster och den svenska tillverkningsindustrins konkurrenskraft blir bättre. Ett resultat av den internationella efterfrågan, framgångsrika produkter och en enastående produktivitetsutveckling, 10 procent bara i år. Men också ett uttryck för ett samhälle där företagens väl och ve står i centrum.

En annan bild

Rekordvinsterna skulle inte varit möjliga utan en teknikvänlig och ansvarskännande fackföreningsrörelse eller ett samhällsklimat inriktat på förnyelse. Alltså en annan bild än direktörernas bidrag till det offentliga samtalet.

Sverige borde kort sagt vara ett land att investera i.

Det satsas också, inte minst i gruvnäringen. Från de senaste årens bottennivåer har investeringarna tagit fart och är på väg tillbaka mot de sena 90-talets siffror.

Ändå räcker det inte, något som också TCO:s och Teknikarbetsgivarnas ekonomer Lena Hagman och Anders Rune i går skrev i en gemensam artikel i Dagens Industri.

Investeringarna håller nämligen inte jämna steg med den ökande produktionen. En allt mindre del av det som produceras återinvesteras i nya produkter, nya maskiner eller i medarbetarnas kunskap.

Eftersom pengarna inte heller betalas ut som ökade löner blir de kvar i företagen. Därav de svällande kassorna, programmen för återköp av aktier och de allt generösare utdelningarna. Dessutom snurrar bonuskarusellen igen.

Företagsledningarna gör inte det de är anställda för, skapar nya lönsamma affärer. I stället växer kapitalägarnas förväntan om snabb, kontant avkastning. Och inte bara när det faktiskt finns pengar att fördela.

Delar ut mer

Tidningen Dagens Arbete kunde i höstas visa att allt fler bolag delar ut mer än vinsten. Resurser som byggts upp under åren försvinner till de enskilda ägarna.

Det samförstånd som präglat den svenska arbetsmarknaden bygger på ett slags överenskommelse. Ett gott företagsklimat och måttliga lönekrav i utbyte mot ett långsiktigt företagande och investeringar i framtiden. I den underförstådda överenskommelsen är företagen och de fackliga organisationerna de viktigaste aktörerna.

Håller överenskommelsen på att brytas innebär det stora problem för Sverige, alldeles oavsett vem som sitter i Rosenbad.

Framtiden handlar om investering, inte trivialisering.

IP

ARTIKELN HANDLAR OM