ÅSIKT

Låt de unga få ta över jobben

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
STEFAN MATTSSON Nya jobb till unga och ledighet till de äldre. Handels föreslår speciella insatser för ett generationsskifte på arbets­marknaden. Det har väckt statsministerns intresse.
LEDARE

I helgen lanserade Handelsanställdas förbund ett förslag om generationsväxling. Under de närmaste åren skulle anställda mellan 60 och 64 år få möjlighet till deltidspension om deras arbetsgivare samtidigt anställer en ungdom på heltid.

Handels anser att systemet skulle kunna ger 55 000 jobb till en kostnad på mellan en och tre miljarder kronor.

Göran Persson är intresserad. Det förklarade han enligt LO-tidningen när han i tisdags talade till kongressen.

Statsministerns intresse kan vara mer än vanlig artighet. Det finns nämligen argument som talar för att genomföra speciella insatser för att underlätta en generationsväxling just nu.

Plusjobb och praktik för unga

Det viktigaste är ungdomsarbetslösheten som kommer att bli en av de frågor som debatteras hårdast i valrörelsen.

Regeringen och samarbetspartierna har de senaste åren lanserat en rad åtgärder för att framför allt begränsa långtidsarbetslösheten bland unga. Den senaste tilläggsbudgeten innehöll bland annat 1000 plusjobb riktade till unga, en förlängning av anställningsstödet och nya platser i praktik och utbildning.

Stora krav på de äldre

Långtidsarbetslösheten bland unga sjunker också. Det gör däremot inte den totala ungdomsarbetslösheten, sannolikt till en del beroende på att många unga studerat i väntan på möjligheten att få ett arbete. När konjunkturen förbättras söker de sig till arbetsmarknaden.

Kraven är mycket stora på de äldre på svensk arbetsmarknad. Många upplever att de skulle behöva en möjlighet att trappa ner för att inte helt slås ut från arbetslivet. Det gäller i synnerhet LO:s medlemmar. Arbetsmarknadsminister Hans Karlsson har talat om behovet av reformer.

Den demografiska situationen under de närmaste åren talar också för speciella insatser just nu. Stora ungdomskullar, födda i början av 1990-talet, är på väg in på arbetsmarknaden. Samtidigt närmar sig rekordgenerationen av 40-talister pension.

Givetvis finns det också invändningar. Den långsiktiga utmaningen för den svenska ekonomin är att öka antalet arbetade timmar. Då måste fler komma i arbete, och de som närmar sig pension fås att arbeta ytterligare några år.

Generationsväxling en valfråga

Att i det läget införa ett system med deltidspension, om än tillfälligt, kan ses som utmanande.

De statsfinansiella utgifterna för ett system med deltidspension är dessutom uppenbara. Besparingarna, i form av lägre arbetslöshet och färre förtidspensioner, är betydligt osäkrare.

Ändå är förslaget från Handels värt att pröva. Det är inte omöjligt att ett löfte om att underlätta generationsväxling kommer att återfinnas i det socialdemokratiska valmanifestet.

Nya jobb för ungdomar och en smula ledighet för de äldre låter som tacksamma stolpar att bygga ett valtal kring.

IP

ARTIKELN HANDLAR OM