Ledare

Fram för friskare företag

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Spännande I går presenterade företagsledaren Carl Bennet ett forskningsprojekt om ett friskare arbetsliv.

Spännande I går presenterade företagsledaren Carl Bennet ett forskningsprojekt om ett friskare arbetsliv.

Foto: PRESSENS BILD

LEDARE

De höga sjuktalen hör till samhällets stora framtidsutmaningar. År 2003 kostade ohälsan 170 miljarder kronor – ett gigantiskt slöseri med mänskliga och ekonomiska resurser.

Många förklaringar om ohälsans orsaker hörs i den offentliga debatten. En del pekar på det ökade förvandlingstrycket i näringslivet, andra lyfter fram den åldrande befolkningen. Några anser att det handlar om förändrade attityder, ja rentav fusk. Medan andra lyfter fram arbetslösheten som grundproblemet.

Goda exempel

Självklart finns inte bara en faktor bakom det höga antalet sjukskrivningar. Det är alltifrån samhällsförändringar till livstilsförändringar, alltifrån individuella orsaker till organisatoriska.

Märkligt nog har debatten och forskningen nästan uteslutande handlat om problemen. Få har bemödat sig om att titta på de goda exempel där det faktiskt fungerar, där sjuktalen är låga.

Friskare arbetsliv

I går presenterade företagsledaren Carl Bennet ett sådant forskningsprojekt tillsammans med försäkringsbolagen Afa och Alecta. ”Hälsa och Framtid” heter det. Tanken är att man ska låta forskare mejsla ut faktorer som skapar ett friskare arbetsliv. Bakom projektet står alla arbetsmarknadens aktörer från Svenskt Näringsliv till LO plus de främsta miljömedicinforskarna inom Centrum för folkhälsa och Karolinska Institutet.

Tanken är att under två år undersöka de företag där sjuktalen är låga och personalen mår bra för att få fram så kallade friskhetsfaktorer. Det finns företag i samma bransch som har helt olika sjuktal. Vad beror skillnaderna på? Vilka faktorer gynnar hälsan?

Projektets grundläggande hypotes är att det finns faktorer inom arbetsorganisationen som går att påverka för att skapa friskare företag. Det kan handla om ledarskap, arbetsmiljö, möjlighet till delaktighet, kompetensutveckling, personalvård och så vidare.

Genom projektets bredd finns stora möjligheter att dels få fram välgrundade förklaringsmodeller, dels att få forskningsresultaten att leda till konkreta förändringar på företagen. Det vore också en välgärning om arbetslivets företrädare kunde få en samsyn i dessa för samhället så viktiga frågor.

”Vår viktigaste tillgång”

– För oss är personal som trivs och mår bra vår viktigaste tillgång och konkurrensfaktor, därför måste vi i näringslivet intressera oss för detta att skapa ett friskare arbetsliv, sade Carl Bennet vid fredagens presskonferens.

Redan om sex månader utlovas en första delrapport där jämförbara företag kartlagts utifrån ett hälsoperspektiv.

Bennets initiativ till en bred samling för ett friskare arbetsliv är helt i en anda av gammal god svensk tradition av gränsöverskridande samarbete – det som en gång gjorde Sverige till en ledande industri- och välfärdsnation. Spännande.

HK

Publisert:

Aftonbladet

/

Ledare

Ledare

Prenumerera på Ledarredaktionens nyhetsbrev

Få Sveriges bästa opinionsjournalistik med hjärtat till vänster direkt i din mailbox.

Ja, tack!