Mejla

Eva Franchell

Din bostadsort avgör när du dör

Publicerad:

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Tunnelbanans röda linje går från villakvarteren i Danderyd till ­miljonprogrammets Vårby gård. Det är en resa mellan norra och södra Stockholm som tar exakt 42 minuter.

I själva verket skiljer det ­flera år mellan de båda för­orterna.

I Danderyd är arbetslös­heten låg och inkomsterna ­höga. Där lever invånarna tills de i genomsnitt är 83,7 år ­gamla.

I Vårby gård är arbetslös­heten högre och inkomsterna lägre och medellivslängden 79,5 år.

– Förväntad livslängd kan ­skilja ungefär fem till sex år mellan ­olika områden, konstaterar professor Bo Burström från Karolinska institutet

i SVT:s program ”Vetenskapens värld”.

En dramatisk bild

De som har det bättre ställt lever längre. Ojämlikheten är inte bara orättvis, den är en fråga om liv och död. Längs ­röda linjen sjunker medellivslängden station för station.

Det är en dramatisk bild Bo Burström levererar, särskilt

i tider då inkomstskillnaderna ökar.

– Topprocenten, den rikaste hundradelen, tjänar ungefär en tiondel av alla inkomster som tjänas av den vuxna befolkningen, säger professor Daniel Waldenström, Upp­sala universitet, till SVT.

Kastat oss 50 år bakåt

För att hitta samma orätt­visa nivåer får vi gå tillbaka till 1947.

Den borgerliga regeringen har kastat oss mer än 50 år tillbaka i tiden. Till en tid då rika levde medan fattiga dog.

SVT fortsätter att granska de sociala skillnaderna. Allt fler medier beskriver nu den ökande klyftan mellan rika och fattiga. Det är inte bara en spaning, det är ett tecken på att hela den svenska väljarkåren vill veta mer. På att den har fått nog.

avEva Franchell

Publicerad:
ARTIKELN HANDLAR OM