ÅSIKT

Livet på ett silverfat innebär mer ansvar

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

Fler kan läsa i de fattiga indiska delstaterna Madya Pradesh och Rajasthan. I brasilianska Porto Alegre har dubbelt så många fått avloppsrör. I bägge fallen har människor engagerat sig lokalt för att påverka besluten. Folkets direkta deltagande i politiken kan leda till stora förändringar. Det skriver FN:s utvecklingsorgan UNDP i årets rapport om utvecklingen i världen, Human development report 2002.

Biståndsminister Jan O Karlsson tog upp tråden och tryckte på folkrörelsernas roll för demokrati och utveckling när rapporten presenterades igår.

Organisationerna ska få mer stöd, lovade han, och folkrörelsetanken byggas in i hela biståndspolitiken.

Låt oss hoppas att han går från ord till handling. Human development report visar att stolta deklarationer om demokrati inte räcker. Nyckeln är att människor verkligen kan påverka besluten. Där spelar de ideella organisationerna en avgörande roll.

Det är ingen slump att Norge och Sverige är etta och tvåa i rapportens index för mänsklig utveckling. Folkrörelserna och ett brett politiskt engagemang mot samhällsklyftor är en viktig del av förklaringen.

Demokrati är inte bara en nationell fråga. Dagens politiska engagemang handlar ofta om global rättvisa. Human development report välkomnar det och kräver en demokratisering av de internationella institutionerna.

Författarna vill avskaffa vetorätten i FN:s säkerhetsråd, reformera valen till valutafonden IMF och Världsbankens ledning, och göra det lättare för de fattigaste länderna att påverka världshandelsorganisationen WTO.

Biståndsministern talade om att lyfta demokratin till den globala nivån. Han var tydlig i sitt fördömande av USA, som dragit in stödet till FN:s befolkningsorgan UNFPA. Ändå fick Sverige kritik på presskonferensen.

Maud Johansson, policyansvarig på Forum Syd, anser inte att regeringen driver reformerna av WTO tillräckligt hårt.

Hon tog bristen på öppenhet under den senaste handelsförhandlingen i Doha som exempel.

Maud Johansson har rätt.

Visst har handelsminister Leif Pagrotsky lyft fram global rättvisa i tal och artiklar. Visst har Sverige drivit några av u-ländernas frågor i WTO och satsat pengar på de fattigaste ländernas deltagande. Men regeringen bör göra mer för att reformera WTO, IMF och Världsbanken.

Ett aktuellt exempel på slutenheten i WTO är förhandlingarna om tjänstehandel, Gats-avtalet, där ländernas positioner är hemliga. EU kräver att u-länderna öppnar sina marknader för europeiska företag.

Det kan betyda att energi och vattenförsörjning privatiseras och att priserna stiger för de fattigaste.

Det är en av de frågor där Sverige bör engagera sig mer på u-ländernas sida. Nya röstreg-ler, mer öppenhet och mindre marknadstro i IMF och Världsbanken är andra viktiga områden.

Jan O Karlsson och Leif Pagrotsky har goda ambitioner om ökad demokrati och global utveckling. Låt det märkas ännu mer i bankerna och WTO.

ARTIKELN HANDLAR OM