ÅSIKT

Vargsafari hellre än jakt

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

Häromveckan tog räven grannens höns. Mickel grävde sig in i hönshuset och bet ihjäl alla åtta hönorna och tuppen. Det var ingen rolig syn som mötte barnen. De grät, hela familjen sörjde sina hönor. De hade inte höns främst för äggens skull utan som sällskapsdjur.

Alla vi grannar tyckte det var för sorgligt. Men ingen höjde rösten och krävde att Mickel skulle skjutas. I alla tider har räven tagit hönsen för folk. Det är deras naturliga beteende som vi lärt oss acceptera.

Om en björn river några lamm blir det en notis men knappast någon riksnyhet i media. Med stora stygga vargen tycks det vara annorlunda. Han upprör känslorna på ett annat sätt än nallen. Så när en varg i förra veckan dödade fem kalvar i en hage i Väse utanför Karlstad drog det igång en ny opinionsstorm.

LRF i Värmland och Jägareförbundet uppvaktade omedelbart Naturvårdsverket med krav på skyddsjakt av varg med motiveringen att läget nu är annorlunda när vargen gått till angrepp mot nötkreatur i en bebyggd trakt.

Naturvårdsverket visade imponerande snabbhet och beslöt att ge extraanslag på en halv miljon kronor till länsstyrelsen i Värmland till skadeförebyggande åtgärder. Något svar om vargjakt blev det däremot inte. Verket anser sig behöva mer information innan frågan kan avgöras, enligt avdelningschef Björn Risinger.

Det är ett märkligt besked. Svaret är självklart nej. Riksdagen har beslutat att Sverige (tillsammans med Norge) ska ha en vargstam på 200 djur. För närvarande finns cirka 100 vargar. Det finns alltså inga skäl att ompröva rovdjurspolitiken.

LRF och jägarna brukar hävda att bara om man skjuter varg blir de skygga djuren så skrämda att de skyr människan och överger bebodda trakter. Det reser frågan: Hur många djur måste man skjuta för att inpränta i de spridda flockarna och ensamma vargarna att människan är en farlig fiende som man inte ska utmana?

Jägareförbundet, som blir alltmer negativt mot varg, vill också skydda viltet, älgar och rådjur, från konkurrens om jakten. Hur många vargar måste skjutas för att vargen ska förstå att det är farligt att jaga älg?

Människan är förhoppningsvis intelligentare än vargen. Vi måste klara att skydda våra tamdjur på annat sätt än att skjuta vargar så länge stammen fortfarande är så liten och genetiskt skör. Vargen hör hemma i skogen och faunan i Småland, stora delar av Svealand och sydöstra Norrland. Vi får lära oss att leva med dem och skydda oss mot dem.

Värmland och Dalarna som har flest vargar bör få extra stöd för att minimera risker och skador. El-stängsel lär varenda hund att inte gå innanför de farliga trådarna – jag vet, för jag praktiserar det i hästarnas hagar. El kan säkert lära den intelligentare vargen att hålla sig borta.

Att skjuta och riskera utrota en livskraftig vargstam är inte bara fel utan också kortsiktigt. I en framtid kan kanske vargturism och rovdjurssafari bli en lönsam turistattraktion i de avfolknings- och skogsbygder där man i dag ropar på jakt och död åt vargen.

Lena Askling

ARTIKELN HANDLAR OM