ÅSIKT

Anställ invandrade och lös problemen

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
En tom sjuksäng - det måste satsat mer på vården.
LEDARE

Svensk arbetsmarknad är obegriplig. Å ena sidan skriker vården efter arbetskraft, å andra sidan står många utanför arbetsmarknaden. Hur svårt kan det vara att lösa den ekvationen?

Bristen på utbildad personal har redan fått konsekvenser. Nu har Statens institutionsstyrelse, Sis, beslutat att sänka utbildningskraven när man rekryterar personal till tvångsvården. Det råder en så akut brist på arbetskraft att eftergymnasial utbildning inte längre ska vara ett krav för att få arbeta med barn och unga. Trots att det rör sig om vård av barn som har självskadebeteende eller är självmordsbenägna.

Skandaler

Under sommaren har det uppdagats flera skandaler där personal inom Sis isolerat barn utan att konsultera läkare. Generaldirektören på Sis, Kenth Ehliasson, lovade då att kompetensnivån bland anställda skulle höjas för att komma till rätta med felaktig behandling av barn. Nu gör man precis tvärtom.

När det gäller personalförsörjningen inom äldreomsorgen är läget lika akut. Enligt Statistiska centralbyråns prognoser behöver det anställas 160 000 undersköterskor till år 2035.

Väljer bort

Det krävs ingen raketforskning för att lista ut varför unga vuxna väljer bort vård- och omsorgsarbeten. Samhället värderar inte dessa yrken särskilt högt vilket syns på den låga lönen och bristfälliga arbetsmiljön. Dessutom verkar våra politiker inte ens prioritera dessa yrken.

Hälften av dem som fick uppehållstillstånd 2015 var kvinnor. Ändå riktar den svenska arbetsmarknadspolitiken in sig i första hand på typiskt manliga yrken.

När kvinnorna kommer till arbetsförmedlingen får de veta att de kan utbilda sig till maskinförare och bussförare i första hand. Alltså typiskt mansdominerade yrken.

Hur tänker de?

Men för den som vill utbilda sig inom barnomsorg och liknande är det betydligt svårare. Sara Berggren är arbetsförmedlare och hon är kritisk till hur arbetsmarknadsprogrammen är utformade.

– Mekaniker, maskinförare, bussförare - där verkar det finnas hur mycket resurser som helst, säger Berggren till SVT. Men inte lika mycket satsas på utbildning inom vård och omsorg.

Ibland undrar man hur våra politiker tänker.

ARTIKELN HANDLAR OM