ÅSIKT

Arbetslösheten är valets huvudfråga

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

"Oppositionen demonstrerar ett alternativ till dagens liknöjdhet”

Foto: LASSE ALLARD
utmaningen Mona Sahlin och oppositionen försöker tala om arbetslösheten. Samtidigt säger statsminister Fredrik Reinfeldt att 395 000 arbetslösa är en ”mycket låg siffra”.

Riksdagen har tagit sommarledigt. Arbetet är avslutat för den här mandatperioden, och politikerna kan nu koncentrera sig på den valrörelse som fyllt deras sinnen det senaste året. Opinionsmätningar kommer att närgranskas på partikanslier och i spalterna. Det är dock inte de siffror debatten främst borde handla om.

När Arbetsförmedlingen i förra veckan presenterade statistiken för maj hade informationsavdelningen gjort sitt jobb. Det gäller att ta tillvara ljusglimtarna, och förmedlingen konstaterade att den öppna arbetslösheten minskat det senaste året, med 341 personer.

Ovärdiga former

SCB är försiktigare. ”Den tidigare ökningen i arbetslöshetstalet tycks ha planat ut”, skriver man om majsiffrorna.

Samtidigt har ytterligare 65?000 svenskar skrivits in i det som kallas ”program med aktivitetsstöd”. Ett annat slags arbetslöshet, ofta under ovärdiga former.

Statsministern tar det lugnt. ”8,5 procent är en mycket låg siffra”, sa han i förra veckan.

Reinfeldt jämför med regeringens prognoser. Fullt så illa har det inte gått – ännu, är bäst att säga i greklandskrisens dagar.

Alltså tycker den svenska statsministern att allt går bra. ”Ett ljus i mörkret”, som han sa i partiledardebatten för en vecka sedan.

Unga drabbas hårt

Alla håller inte med. Till exempel inte de som har tvingats söka socialbidrag.

Socialstyrelsens sammanställning visar att utbetalningarna från kommunerna förra året ökade med 17 procent, och de har fortsatt växa sedan dess.

Det är inte heller säkert att landets unga delar statsministerns inställning. Ungdomsstyrelsen konstaterar att en stor majoritet av unga ensamstående föräldrar i dag har ”låg ekonomisk standard”. Det betyder samtidigt att många barn har lika låg standard.

Andelen fattiga unga har nästan fördubblats sedan 2001, och ansökningarna om betalningsförelägganden mot unga ökade med en femtedel mellan 2008 och 2009. Ungdomar har drabbats hårt av lågkonjunkturen.

Kommer med förslag

Arbetslösheten är den allvarligaste utmaningen för de politiker som ska leda landet. Det – snarare än mätinstitutens kamp om uppmärksamhet – borde speglas i den politiska diskussionen.

Sahlin, Wetterstrand, Eriksson och Ohly försöker tala om arbetslösheten. Förslagen är inte nya, och de kommer knappast att räcka, men oppositionen demonstrerar i alla fall att det finns ett alternativ till dagens liknöjdhet.

En statsminister som tycker att 395?000 arbetslösa är en ”mycket låg siffra” borde inte få ha kvar sitt jobb.

IP