En perfekt Europastorm

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Det ser ut som en perfekt storm.

I Katalonien demonstrerar människor och kräver självständighet från Spanien. I Strasbourg står EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso och pratar om en federal EU-stat.

I Karlsruhe tar den tyska författningsdomstolen beslut om huruvida den europeiska stabilitetsmekanismen, ESM – eller stödfonden som den kallas – strider mot tysk grundlag.

Samtidigt går holländarna till nyval. Opinionsmätningarna pekar åt alla möjliga håll och senast man röstade i landet tog det 125 dagar innan en ny regering var på plats.

Molnen hopar sig över kontinenten, men strax efter klockan 10 i dag kom beslutet om stödfonden. Författningsdomstolen anser att Tyskland får delta i räddningsfonden. Men man ställer villkor: Tysklands åtagande får inte kosta mer än 190 miljarder euro och frågan skickas tillbaka till förbundsdagen för ett nytt beslut. Domstol kräver också att det tyska parlamentet hålls informerat om alla framtida ESM-beslut som fattas.

Samtidigt har EU-kommissionen lagt fram ett förslag som gör den Europeiska centralbanken till en europeisk tillsynsmyndighet i en bankunion. Tillsynen ska omfatta alla de omkring 6 000 bankerna i euroområdet från 1 januari 2014. Frågan lyftes också av Barosso i Strasbourg-talet.

Bankunions-strävandena visar att Europa kanske trots allt är berett att skapa de institutioner som krävs för att skydda EU mot nya ekonom­iska kriser.

Men ännu är den nuvarande krisen långt i från löst. Och klockan 21 i kväll stänger de holländska vallokalerna.

avDaniel Swedin

ARTIKELN HANDLAR OM